18.04.16 - SANT CUGAT • Vallès Occidental

L'equip de govern de Sant Cugat i ERC-MES acorden estendre la tarifació social en els serveis educatius municipals

Lunes, 18 de Abril de 2016

L’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, i la portaveu del grup municipal d’ERC-MES, Mireia Ingla, han presentat aquesta tarda l’acord, que forma part del pacte d’estabilitat pressupostària per al 2016 signat per CDC i ERC-MES


Imatge de Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat (a l'esquerra), junt amb Mireia Ingla, portaveu del grup municipal d'ERC-MES (a la dreta). Foto: Ajuntament de Sant Cugat.
La implementació de la tarifació social està prevista per al curs 2016-17 en les escoles bressol, l’Escola de Música/Conservatori i l’Escola d’Art i disseny. Suposarà una reducció de les quotes per als usuaris –fins a un màxim del 50%- en funció de la seva renda i dels membres de la unitat familiar.
L’alcaldessa, Mercè Conesa, i la portaveu del grup municipal d’ERC-MES, Mireia Ingla, han presentat aquesta tarda l’acord per a la implementació de la tarifació social en els serveis educatius que ofereix el Patronat Municipal d’Educació (PME) de l’Ajuntament: escoles bressol, Escola de Música/Conservatori i Escola d’Art i disseny. La posada en marxa d’aquest sistema redistributiu, que s’aprovarà en el ple municipal d’aquest vespre, dóna compliment a un dels punts de l'acord d'estabilitat pressupostària per al 2016 signat per CDC i ERC-MES.
La implementació de la tarifació social està prevista per al curs 2016-17. Suposarà una reducció de les quotes per als usuaris –fins a un màxim del 50%- en funció de la seva renda i dels membres de la unitat familiar. D’aquesta manera, per tant, els preus públics dels serveis educatius municipals no seran uniformes sinó que es determinaran segons la capacitat econòmica de les famílies que optin al servei.
Aquesta iniciativa pretén ampliar el nombre de persones beneficiàries donant oportunitat a aquelles que fins ara no podien assumir el pagament del preu públic o aquelles que quedaven fora dels barems per rebre ajuts socials. D’altra banda, la nova tarifació serà compatible amb les bonificacions existents fins ara a famílies nombroses, monoparentals i múltiples així com els ajuts socials, sense perjudici d'una per sobre la resta.
L’alcaldessa, Mercè Conesa, ha subratllat que “impulsar la tarifació social és un molt bon acord” i ha agraït a ERC-MES la predisposició a fer-ho possible. Conesa també ha assenyalat que “aquesta és una proposta clau per avançar en la governabilitat de la ciutat”. Per la seva banda, la portaveu Mireia Ingla ha definit l’acord com “una proposta ambiciosa” i s’ha mostrat satisfeta pel fet que “comenci a funcionar” .
Paràmetres de la tarifació social: renda i unitat familiar
Capacitat econòmica de l’usuari a partir d’uns límits de renda
S’utilitza l’indicador IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya) com a renda base mínima.
Preu diferent / percentatge de descompte a cada tram (concepte de progressivitat)
Es proposen 12 trams de renda. A cada tram de límit de renda se li concreta un percentatge de descompte aplicable al preu públic.
Nombre de membres de la unitat familiar
Es concreten 10 nivells d’unitat familiar, definint com a membres computables del nucli familiar, el pare i la mare de l'infant, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat. Per cada membre d’unitat familiar s’incrementa al llindar anterior.
Impacte econòmic de la tarifació social
Cal tenir en compte que no s’ha pogut avaluar l’impacte econòmic de l’aplicació del sistema de tarifació social ja que no es disposa de les dades reals de renda de les unitats familiars que se’n poden beneficiar.
Es preveu que l’aplicació d’aquest sistema disminuirà  indefectiblement els ingressos del Patronat Municipal d’Educació en concepte d’aportació dels usuaris, obligant a incrementar l’aportació de l’Ajuntament per al manteniment dels serveis.