12.05.16 - GIRONA • Gironès

Surt al DOGC la línia plurianual d’ajuts a municipis amb problemes de garantia d’abastament, dotada amb 10 milions el 2016

Jueves, 12 de Mayo de 2016

La línia, que es tornarà a convocar el 2017 i 2018 amb el mateix import, prioritzarà l’atenció a les situacions dels municipis amb major vulnerabilitat

La línia d'ajuts es convocarà novament el 2017 i el 2018 amb el mateix import. Foto: Gencat. 
Jordi Agustí: “L’aigua més cara és la que no es té. Aquesta línia d’ajuts és prioritària per atendre la garantia d’abastament de més de 400.000 persones arreu de Catalunya” 
A partir d’aquest dijous els municipis amb problemes de garantia d’abastament o de qualitat de l’aigua ja poden acollir-se a la línia d’ajuts al cofinançament d’inversions per millorar l’abastament d’aigua impulsada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). A Catalunya hi ha més de 210 municipis, generalment petits o aïllats, amb problemes d’abastament.
La línia d’ajuts, que avui surt publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i que està dotada amb 10 milions d’euros per al 2016, permetrà millorar la garantia de subministrament d’aigua a una població aproximada de més de 400.000 habitants. Aquesta és una de les mesures estratègiques previstes al Pla de Gestió de l’Aigua a Catalunya per donar suport als municipis petits i als que són vulnerables en no estar connectats a les grans xarxes regionals de subministrament. 
30 milions en 5 anys
L’ACA preveu mantenir aquesta línia amb caràcter plurianual. Per això es convocarà novament el 2017 i el 2018 amb el mateix import. En conjunt, suposarà unes inversions de 30 milions d’euros els propers tres anys.
El director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jordi Agustí, ha destacat que “L’aigua més cara és la que no es té. Aquests ajuts són prioritaris per atendre la garantia d’abastament dels municipis més vulnerables i de les persones que hi viuen”.
Els tres problemes principals que es pretén solucionar a través d’aquests ajuts són: 
  1. Millora de la qualitat de les aigües per a l’abastament d’aquells municipis que tenen les seves fonts de proveïment contaminades per factors diversos.
  2. Solucionar els problemes de desabastament d’aquells municipis no connectats a les xarxes regionals que en anys de sequera requereixen el suport a l’abastament mitjançant camions cisterna. Això pot afectar uns 25 municipis i més de 35.000 persones a Catalunya.
  3. Ampliar i diversificar les fonts de captació de l’aigua per a l’abastament municipal per evitar que la dependència d’una única font de proveïment els porti a situacions de desabastament.
Novetats de la línia
Les obres subvencionades es podran executar en un període més ampli de l’habitual (des de l’1 gener de 2016 fins l’1 novembre de 2018).Els criteris i imports de subvenció  (població i consum d’aigua) garanteixen la distribució equilibrada i equitativa dels recursos, la corresponsabilitat i la solidaritat dels municipis amb l’objectiu d’optimitzar i prioritzar els recursos per atendre les situacions de major vulnerabilitat. Per això, es descomptarà una aportació mínima, a càrrec del beneficiari, de 300 euros per cada 1.000 metres cúbics (m3) consumits anualment.
La inversió és subvencionable en un percentatge en funció de la població del nucli i no es poden atorgar més de 500.000 euros per sol·licitud ni per municipi:
  • 90% quan la població censada actual és inferior a 500 habitants.
  • 75% quan la població censada actual és d’entre 500 i 2.000 habitants.
  • 60% quan la població censada actual és d’entre 2.001 i 5.000 habitants.
  • 45% quan la població censada actual és d’entre 5.001 i 20.000 habitants.
  • 30% quan la població censada actual és de més 20.000 habitants.
Facilitats i liquiditat per als ajuntaments
Es donen més facilitats que en convocatòries anteriors per tal de fer les actuacions més viables econòmicament i facilitar una major liquiditat als ajuntaments. Es podran pagar les subvencions en base a les certificacions d’obra i les factures, malgrat que encara no hagin estat efectivament pagades a l’empresa contractada. Es permet presentar les certificacions i factures parcials d’obra durant la seva execució. L’Agència podrà realitzar fins a tres pagaments parcials de la subvenció proporcional a la despesa justificada.