13.05.16 - TARRAGONA • Tarragonès

Retorn del procés de participació sobre el Pla de Gestió a la conca del Gaià-Francolí

Viernes, 13 de Mayo de 2016

El Pla incorpora el 22% de les proposicions durant els debats i l’acceptació parcial del 62% per analitzar-ne la viabilitat

Aquesta és la penúltima sessió de retorn del procés de participació. Foto: Generalitat de Catalunya.
La participació ciutadana en la planificació de la gestió de l’aigua és un mandat de la Unió Europea que obliga a incorporar la visió i el coneixement dels diferents agents relacionats amb l’aigua
El passat dijous va tenir lloc a Tarragona la tercera sessió de retorn dels processos de participació ciutadana al voltant del segon escenari de la planificació (període 2016-2021) del Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. Amb aquests processos participatius, la Generalitat de Catalunya vol millorar les seves polítiques públiques aprofitant el coneixement dels agents socials i del territori i obrint espais de diàleg que permetin millorar els canals d’interlocució amb la ciutadania i la facin corresponsable de la gestió dels afers públics.
El director de l’Àrea de Medi de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Diego Moxó, acompanyat de la subdirectora general de Qualitat Democràtica de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, Laura Suñé, i del cap de la demarcació territorial de l’ACA, Francesc Benet, han presentat els resultats del procés de participació desenvolupat durant els darrers dos anys a l’àmbit de la conca del Gaià-Francolí.
Increment de 25 milions d’inversió
Diego Moxó ha destacat que “fruit del procés d’informació pública, les al·legacions i el procés de participació s’han incorporat nombroses mesures al Pla de Gestió 2016-2021 que suposen un increment de la inversió de l’ACA de més 25 milions d’euros en el Programa de Mesures que l’acompanya. 
Per la seva banda, Laura Suñé ha subratllat la importància de la participació “per avançar en la transparència i el govern obert i assolir una major capacitat de prendre decisions col·lectivament”.
 47 propostes plantejades
Més de 200 persones de 70 entitats, institucions i empreses han participat a les 44 sessions i 120 hores de debat actiu i han presentat un total de 251 propostes per incorporar en el Pla de Gestió. El procés ha servit per analitzar, debatre i recollir les propostes dels diferents actors implicats o interessats en la gestió de les masses d’aigua a les conques internes de Catalunya (administracions actuants, operadors públics i privats del serveis del cicle de l’aigua, sector agrari, sector empresarial, entitats ambientalistes i món científic, entre d’altres). Ara és el moment de retre comptes a la ciutadania de quines de les seves propostes s’han incorporat, quines no, i les corresponents justificacions. 
En l’àmbit de la conca del Gaià-Francolí han participat 52 persones, principalment de les administracions locals, entitats ambientalistes i representants del món empresarial. De les 47 propostes generades durant els tallers de mesures s’ha acceptat el 22% i el 62% s’ha acceptat parcialment o inclòs per analitzar-ne la viabilitat. Només s’han rebutjat sis proposicions. Per àmbits temàtics, la major part de les propostes de mesures se centren en la qualitat del medi hídric (12 propostes); les mesures orientades a la garantia d’abastament i l’estalvi (19 propostes) i les destinades a fer front a la  contaminació agrícola ramadera, urbana i industrial (11 propostes).
Un procés participatiu pioner
A Catalunya la participació ciutadana s’ha portat més enllà de l’imperatiu legal, ja que es considera una manera de fer polítiques més eficient, més democràtica i més transparent. En aquest context, la Secretaria de Transparència i Govern Obert i l’ACA han col·laborat per dur a terme un procés participatiu que no parteix de zero, sinó que compta amb uns antecedents molt importants, que són els processos participatius que es van dur a terme entre els anys 2006 i 2010, pioners a tota Europa.
L’any 2013 es va iniciar la revisió del Pla de Gestió de la Conca fluvial de Catalunya. L’any 2014 va començar la fase de diagnòstic del procés participatiu vinculat a la revisió del pla, amb tallers de debat amb els quatre sectors vinculats de forma més directa en la gestió de l’aigua: el sector de la pagesia i els regants; les entitats ecologistes i les universitats; els agents econòmics i l’Administració.
Darrera sessió Girona
Al llarg del 2015 es van fer els tallers de la fase de mesures, també arreu del territori català, amb els mateixos agents, però aquest cop agrupats per temàtiques: abastament i sanejament; qualitat de l’aigua i contaminació agroramadera. Des d’aquesta setmana i fins el 18 de maig es desenvoluparan les sessions de retorn a cadascun dels àmbits de  les conques internes on s’ha desenvolupat el procés de participació.
La darrera sessió de retorn es farà a Girona, el 18 de maig, a l’auditori de l’Icra, de 18 a 20.30 hores
Els resultats del procés, així com els documents de retorn, estan disponibles a l’apartat web que l’ACA ha habilitat amb l’objectiu de facilitar tota la informació rellevant del procés i avançar així vers l’excel·lència en la transparència de l’Administració.