13.05.16 - BARCELONA • Barcelonès

Agricultura impulsa la innovació i la transferència com a eines de competitivitat i de futur per al sector

Viernes, 13 de Mayo de 2016

La postcollita, els cultius herbacis o la prevenció d’incendis durant la recol·lecció del cereal són altres dels temes que centraran les jornades tècniques del Pla Anual de Transferència Tecnològica del Departament la setmana vinent


Foto: Gencat.
El director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Antoni Diaz, presentarà el proper dimarts, 17 de maig, a les 9:30 hores, la jornada tècnica ‘Grups Operatius: nou instrument d'innovació al servei del sector’

La jornada se celebrarà a la Sala d’Actes dels Serveis Centrals del Departament a Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614), i que s’emmarca dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) 2016, del Departament, que organitza diverses jornades i seminaris tècnics adreçats al sector agrari els propers dies arreu de Catalunya, i col·labora i participa en altres.
La innovació, prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea per al període 2014-2020, és fonamental per a promoure un sector agroalimentari i forestal eficient i per a afavorir la seva competitivitat i diversificació.
I el foment de la innovació requereix la generació i transmissió de nou coneixement, però també instruments específics per a l’empresa. Amb aquest objectiu, el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya preveu una mesura d’ajuts destinats a la Cooperació per a la innovació, a través de la creació i el funcionament dels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles. Aquests ajuts incentiven el plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups.
En aquest punt, és bo recordar que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va publicar el passat 6 de maig, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), l’Ordre que aprova les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i obre la segona convocatòria dels mateixos, emmarcats dins del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període 2014-2020. En aquesta segona convocatòria es preveu ajuts per un import de 3.500.000 euros per a les anualitats 2017, 2018, 2019, dels quals un 57% van a càrrec dels pressupostos del DARP i el 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). El termini per a la presentació de sol·licituds és de dos mesos.
Així, l’esmentada jornada té com a objectiu analitzar i donar a conèixer aquest nou instrument d’innovació que permet al sector resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats identificades, a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats.
I el director general de l’Instsitut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) clourà, el dijous vinent, a les 13:30 hores, la sessió matinal de la ‘XV Jornada tècnica de Postcollita’, que s’iniciarà a les 9:00 hores, a l’Auditori Joan Oró de l’Edifici CeDiCo del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL). La sessió de tarda es desenvoluparà en la zona d’estands comercials que s’habilitarà a les instal·lacions de l’IRTA-Fruitcentre, del PCiTAL.
Per la seva banda, el mateix dijous, el director dels Serveis Territorials del Departament a la Catalunya Central, Ramon Lletjós, serà l’encarregat de presentar, a les 9:45 hores, la ‘XV Jornada tècnica intercomarcal sobre cultius herbacis’, una jornada tècnica de referència que tindrà lloc a la Parcel·la experimental de l’IRTA a Olius.
I val a dir també que, els dies 17 i 19 de maig, a partir de les 10:00 hores, tindrà lloc a la Sala d’Actes del Castell dels Comtes de Queralt, a Santa Coloma de Queralt, i a l’Escola agrària de Vallfogona de Balaguer (Finca La Cruïlla – Carretera C-13 de Lleida a Tremp), respectivament, la jornada tècnica ‘Bones pràctiques per a la prevenció d’incendis durant la recol·lecció del cereal’
Els treballs de recol·lecció del cereal són una activitat agrícola amb un alt perill d’incendi bàsicament atès que es duen a terme en una època amb temperatures molt elevades, humitats baixes i vegetació fàcilment inflamable i aquest perill es concentra normalment en unes franges horàries determinades. Així, per tal de reduir, en la mesura del possible, el risc de provocar un incendi amb recol·lectores, embaladores o picadores de palla, es va elaborar un codi de bones pràctiques que inclou obligacions i recomanacions. I també amb l’objectiu de minimitzar el nombre d’incidents i les seves conseqüències durant la recol·lecció del cereal, el DARP ha publicat un seguit de mesures preventives que estan contemplades en l’Ordre ARP/72/2016, de 7 d’abril de 2016.