17.05.16 - GIRONA • Gironès

La Diputació de Girona destinarà als ajuntaments gironins 5 milions d'euros més dels pressupostats inicialment

Martes, 17 de Mayo de 2016

El ple de la Diputació de Girona ha donat avui llum verda a l'aprovació de tres expedients de crèdits extraordinaris i una modificació de crèdit en el pressupost de despeses de la Diputació.


Fotografia del ple d'avui.(autor: Eddy Kelele)
Gràcies a aquests canvis es podran destinar 5.153.290,7 euros més als ajuntaments gironins. Els diners provenen majoritàriament de baixes de crèdit del fons de contingència, de romanents de tresoreria i de majors ingressos d'organismes autònoms dependents.
Algunes de les aportacions més significatives que es podran fer seran:
- 2.050.000 euros per al Pla Únic d'Obres i Serveis del Pla General de Manteniment
- 1.904.946 euros per a ajuts a ajuntaments per inversions financeres sostenibles
- 150.000 euros per a ajuts a ajuntaments per a paviments de camps de futbol
- 119.000 per a inversions del Consorci de les Vies Verdes.
La mesura ha estat aprovada amb els vots a favor de CIU, ERC i IdS, l'abstenció del PSC i el vot en contra de la CUP.
300.000 euros per a la construcció de l'escorxador transfronterer de la Cerdanya
El ple també ha aprovat atorgar 300.000 euros el Consell Comarcal de la Cerdanya per a la construcció de l'escorxador transfronterer a la Cerdanya, que tindrà un pressupost global de 2.672.719 euros. El text expositiu de la concessió estableix que “la concessió d'aquest ajut comporta la satisfacció de l'interès públic, social i econòmic atès que la construcció i posada en funcionament d'un escorxador transfronterer és una necessària per al desenvolupament socioeconòmic de la comarca, que com a productora de carn de tot tipus i de gran qualitat li és indispensable disposar d'una instal·lació que li permetrà no ja només mantenir, sinó millorar i fins i tot incrementar les explotacions ramaderes de la zona.

Es tracta d'un servei que respondrà a les necessitats actuals del agents locals, agrícoles, ramaders i agroalimentaris i d'una infraestructura, la creació de la qual està plenament justificada, també en el marc del desenvolupament sostenible, obrint la possibilitat de noves fites com ara la comercialització comuna, la promoció de productes de ramaderia ecològica, la innovació del procés de manufactura i la creació d'ocupació.”
La mesura ha estat aprovada amb els vots a favor de CIU, ERC, PSC, IdS i l'abstenció de la CUP.
240.000 euros per a les edicions 2016, 2017, 2018 i 2019 del MIC
El ple també ha aprovat també destinar 240.000 euros (60.000 anuals) per a les edicions 2016, 2017, 2018 i 2019 del Torneig de Futbol Base Mediterranean International Cup. La dotació serà aportada conjuntament per la Diputació (35.000 euros), el Patronat de Turisme Costa Brava Girona ( 16.000 euros) i el Dipsalut (8.500 euros). La mesura ha estat aprovada amb els vots a favor de CIU, ERC, PSC, IdS i l'abstenció de la CUP.
Mocions
Al Ple d'avui també s'hi han votat tres mocions.
La primera, de suport institucional a la iniciativa per a la reforma horària i creació d'un grup de treball adscrit a Presidència, ha estat presentada, a iniciativa d'ERC, de manera conjunta per tots els grups presents a la Diputació i s'ha aprovat per unanimitat.
La segona moció, per a la millora de les estacions i el servei de Renfe a la demarcació de Girona, també s'ha presentat, a iniciativa d'ERC, conjuntament i ha estat votada de manera favorable per tots els grups presents.
Finalment, la tercera moció, presentada a iniciativa de la CUP, pels grups d'ERC, PSC, CUP i IdS per a la cooperació de la Diputació de Girona amb municipis de la demarcació en processos d'internalització de prestació de serveis i activitats locals, no ha estat aprovada ja que no ha obtingut el vot favorable de CiU.