08.06.16 - LLEIDA • Segrià

L'Ajuntament de Lleida opta als fons europeus FEDER per al Museu Morera i per al Projecte bàsic d’eficiència, control i gestió energètica d’edificis municipals

Miércoles, 08 de Junio de 2016

La Paeria sol·licita un ajut d’1.968.377 € per al Museu Morera i un de 1.971.874,8 € per al Projecte energètic

El nou Museu d’Art de Lleida estarà ubicat a l’edifici de l’antiga Audiència. Foto: Ajuntament de Lleida.
L’Ajuntament de Lleida opta als fons FEDER per a la construcció de la nova seu del Museu d’Art Jaume Morera i per al projecte bàsic d’eficiència, control i gestió energètica d’edificis municipals

La Junta de Govern Local va aprovar ahir dimarts les dues sol·licituds d’ajuts per la qual cosasol·licitarà al Departament de Governació i Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya la inclusió de l’Ajuntament de Lleida com a ens beneficiari de les subvencions incloses dins del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PO FEDER) pel període 2014-2020.
La Junta de Govern Local va aprovar el projecte d’adequació arquitectònica i la sol·licitud de subvenció al programa europeu sota el nom “Un nou portal patrimonial: el Museu d’Art de Lleida”, ja que dins de les tipologies de cofinançament FEDER al món localuna de les línies operatives de subvenció és la conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural. El pressupost per al nou Museu Morera, que estarà ubicat a l’edifici de l’antiga Audiència, és de 3.936.753,99 € (sense IVA), i l’ajut que es demana en aquesta convocatòria és el 50%, és a dir, 1.968.377 €. Cal destacar, a més, que aquest projecte està inclòs en l’annex d’inversions al pressupost municipal del 2016 i compta amb una previsió pressupostària inicial de 200.000 euros per endegar les tasques previstes durant aquest any.
El projecte del nou Museu d’Art de Lleida (nova denominació del Museu Morera) ha estat elaborat per l’arquitecte municipal, Jaume Terès, i el director del museu, Jesús Navarro, i ha comptat amb l’assessorament museogràfic de l’empresa Croquis – guanyadora del concurs convocat per l’encàrrec d’aquest treball. La intervenció arquitectònica té per objectiu reconfigurar i reformular l’edifici i projectar una nova fita urbana destacada i equilibrada, cabdal per dotar d’una nova singularitat al Museu. Aquesta intervenció, doncs,  configurarà un nou equilibri entre l’edifici i la ciutat, tan en relació a la Rambla de Ferran com a la interacció visual amb la Seu Vella. El projecte també planteja una museografia flexible, modular, neutra i plenament accessible com a elements identificadors del nou Museu. Totes les sales d’exposicions previstes (1a, 2a, i 3a plantes) estan concebudes de la mateixa manera, per permetre la seva reconfiguració permanent. La planta baixa, pensada com una mena de plaça pública, acollirà els serveis d’acolliment del visitant, la botiga i els espais especials d'interpretació dels continguts del museu amb el visitant. Tot això amb la idea de reforçar l’eix Rambla Ferran – Vestíbul – i l’espai que es crea arquitectònicament en sentit vertical a través d’obertura del pati central fins arribar a la terrassa. La darrera planta del Museu (5a.) acollirà els espais complementaris de la museografia: la sala d’actes polivalent i l’aula didàctica. Comptarà també amb una terrassa mirador amb vistes a la Seu Vella.
L’alcalde Àngel Ros va recordar que el nou Museu Morera, a banda de mostrar el ric fons patrimonial de la pinacoteca lleidatana esdevindrà un important eix vertebrador de la Rambla Ferran, aportant-hi un equipament cultural de primer nivell, molt accessible especialment als visitants de la ciutat, al centre de Lleida. 
Com una extensió de les sales d’exposició bona part de les reserves del Museu (4a planta) seran visitables. Aquesta innovació museogràfica ha de permetre la superació dels límits espacials que condicionen i limiten l’espai físic dels museus i facilitar al màxim l’accés a les seves col·leccions. Aquest espai de reserva serà complementat en un altre espai a la planta baixa, aquest del tot privat que funcionarà com a taller bàsic de conservació i d’espai de recepció dels béns artístics que rep el Museu.
L'any 2017 farà 100 anys que es va inaugurar el Museu Morera al Mercat de Sant Lluís.  
Nou sistema de gestió conjunta dels 220 edificis i equipaments municipals de la ciutat
La Junta de Govern Local també ha tirat endavant l’aprovació de la sol·licitud d’ajut per al “Pla de millora per a l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en els edificis públics”, en el marc de la convocatòria dels fons FEDER, això com el projecte bàsic de l’eficiència, control i gestió energètica d’edificis municipals de l’Ajuntament de Lleida.
La junta ha considerat que el projecte “Eficiència, control i gestió energètica d’edificis municipals de l’Ajuntament de Lleida, que s’emmarca en l’operació Pla de millora per a l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en els edificis públics és susceptible de cofinançament pels fons FEDER. Per aquest motiu, sol·licitarà al Departament de Governació i Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya la inclusió de l’Ajuntament de Lleida com a ens beneficiari de les subvencions incloses dins del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PO FEDER) pel període 2014-2020. L’import global sol·licitat de cofinançament del projecte és de 3.943.749,51 euros (sense IVA), per als pròxims 4 anys amb una subvenció màxima de fins al 50% (1.971.874,8€).
Als edificis als que s’actuarà seran principalment, escoles, centres cívics, camps de futbol i edificis administratius, així com en fons i l’ascensor del Canyeret a la Seu Vella,  en total 35 dependències municipals i 173 mesures a aplicar.
Les principals mesures que es prendran seran, canvi de calderes, canvi d’enllumenats a LED, monitoratge i sistema de gestió energètic, millora d’aïllaments de façanes i canvi de portes i finestres, instal·lació d’energies renovables (principalment energia fotovoltaica per a usos tèrmics), millora dels sistemes de climatització i millora dels enllumenats dels camps esportius. Tot això acompanyat amb un pla de comunicació, conscienciació i formació als usuaris dels edificis per tal que els propis usuaris siguin conscients dels consums del propi edifici.
L’Ajuntament de Lleida es fixa com a objectiu la reducció del consum energètic dels edificis i equipaments municipals gràcies a un concurs d’integració de la gestió i la prestació conjunta del servei de manteniment, neteja i gestió energètica dels edificis municipals, un pas més per fer de Lleida una ciutat més verda i sostenible. La integració dels serveis té la voluntat d’aconseguir una major eficiència dels recursos, tant pel que fa al control de consums energètics, consums d’aigua i recollida dels residus com el control de l’eficiència i del rendiment de les instal·lacions municipals.
El nou sistema de gestió conjunta dels 220 edificis i equipaments municipals de la ciutat en què s’està treballant és una iniciativa proposada per l’equip de govern de l’Ajuntament de Lleida que permetrà unificar, per primera vegada, la gestió de tots els equipaments públics –de caràcter educatiu, esportiu, cívic, social o cultural- amb l’objectiu, d’una banda, de millorar la gestió diària dels equipaments i, de l’altra, contribuir a l’estalvi i l’eficiència energètica.
Aquesta iniciativa, segons ha explicat  l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, és un pas més en la voluntat de l’equip de govern d’implantar un model de ciutat gestionada de manera intel·ligent, que fa explícit el compromís de la ciutat en la lluita contra el canvi climàtic. La Paeria treballa amb l’objectiu de reduir les emissions provinents de les seves pròpies instal·lacions i activitats. L’estalvi i l’eficiència energètica constitueixen un element fonamental per disminuir les emissions de C02 i, concretament, els consums dels edificis i equipaments municipals representen aproximadament un 60% dels consums energètics totals dels serveis municipals. Per tant “existeix en l’actualitat un gran potencial d’actuació d’estalvi que cal contemplar en el plec com una actuació genèrica unificada i en consonància amb els serveis de manteniment i neteja”.