17.06.16  • Vallès Oriental

16 camins del Vallès Oriental poden integrar-se a la xarxa local de carreteres

Viernes, 17 de Junio de 2016

L'actuació prevista al Vallès Oriental suposarà una inversió d'uns 3,5 MEUR.


Fotografia de la presentació del PLa zonal.
El contingut del Pla zonal ha estat presentat aquest dijous als alcaldes vallesans pel diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, juntament amb el president  del Consell Comarcal, David Ricart i Miró.
El Pla zonal de carreteres del Vallès oriental, elaborat per la Diputació de Barcelona, contempla que  16 camins municipals d'interès comarcal, amb un total 40 km, estan fent funcions de carretera i, per tant, són susceptibles d'incorporar-se a la xarxa local de carreteres de la Diputació. El contingut del Pla zonal ha estat presentat aquest dijous als alcaldes vallesans pel diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, juntament amb el president  del Consell Comarcal, David Ricart i Miró.
Els camins municipals del Vallès Oriental que per les seves característiques poden passar a ser carreteres, tots ells amb una gran intensitat de vehicles, que va dels 3.500 als 7.500 vehicles/dia de mitjana, són el camí dels Manantials, a Bigues i Riells, el de Llerona a la Garriga, el del Serrat de l'Ametlla, a l'Ametlla del Vallès, el de Lliçà d'Amunt a Lliçà de Vall, un altre de Lliçà de Vall, un de la Roca del Vallès, un altre a les Franqueses del Vallès, dos camins a Sant Antoni de Vilamajor, un a Sant Pere de Vilamajor, el de Gualba a Campins, dos camins a Santa Maria de Palautordera, un a Vallromanes i dos camins més a Vilanova del Vallès, i que en el seu conjunt arriben als 40 km.
El Pla zonal detalla tots els camins municipals actuals que fan funció de carretera pel fet que compleixen, com a mínim, amb un dels vuit criteris que l'actual Reglament de carreteres estableix perquè una carretera sigui considerada com a tal. Així mateix, per a que un camí municipal esdevingui carretera i formi part de la Xarxa local de carreteres de la Diputació suposa una inversió econòmica per adequar-lo a temes com ara el ferm, les contencions, el  traçat  o la senyalització.
El Pla zonal del Vallès Occidental i la seva diagnosi s'enviarà a tots els alcaldes de la comarca. A partir d'aquí, el Consell Comarcal serà qui haurà de gestionar i dinamitzar el debat territorial amb els alcaldes perquè, d'entre tots els camins municipals amb funció de carretera, consensuïn els tres prioritaris en què caldrà invertir per convertir-los en carretera. En conjunt, l'actuació prevista al Vallès Oriental suposarà una inversió d'uns 3,5 MEUR. 
El projecte contempla la realització d'una diagnosi zonal dels camins municipals per cada una de les 12 comarques de la demarcació de Barcelona, amb el compromís que el pla es revisi, com a màxim, cada cinc anys.
Un cop presentades i consensuades totes les diagnosi zonals comarcals la Diputació de Barcelona aprovarà definitivament el Pla zonal de la demarcació de Barcelona, avaluant-se econòmicament la inversió a fer. En aquest sentit, la Diputació es compromet a executar en aquest mandat 2015-2019 transformar en carretera un camí municipal de cada comarca i s'integri a la xarxa de carreteres locals de la Diputació de Barcelona.
Eixamplament de carreteres local
Al Vallès Oriental també hi ha 50 km de carreteres, d'un total de 200 km de la xarxa local, que no tenen encara l'amplada de seguretat necessària pel creuament de dos vehicles de gran tonatge. En aquest sentit, el diputat Fàbrega ha anunciat una actuació en aquest conjunt de carreteres per adaptar-les a l'amplada mínima de sis metres de calçada i vorals.
Aquest eixamplament de carreteres, totes de la xarxa local de la Diputació de Barcelona, suposarà una inversió addicional d'1,5 MEUR. Les carreteres en les que s'actuarà són tres trams de la carretera de Sant Feliu de Codines a la Garriga, la de la Garriga a Llinars del Vallès, l'accés nord a Torre Marimón, a Caldes de Montbui, la de Santa Eulàlia de Ronçana, la de Canovelles, la de la Roca, la de Santa Fe del Montseny, l'accés a Gualba, la carretera de la Costa del Montseny, la carretera del Corró i la carretera de Valldeoriol.
Nova línia d'ajuts per a la millora i manteniment de camins municipals
En la trobada amb els alcaldes del Vallès Oriental, el diputat Jordi Fàbrega ha informat també del nou programa d'ajuts als municipis que la Diputació de Barcelona va aprovar la setmana passada, per a la millora i el manteniment de camins municipals.
D'acord amb la convocatòria, per poder rebre un d'aquests ajuts caldrà que els camins siguin d'ús han públic i estiguin en un àmbit no urbà.  Així, cada Ajuntament podrà rebre un ajut, com a màxim de 50.000 euros. El programa disposa d'un pressupost de 10 MEUR per aquest mandat 2016-2019, a raó de 2,5 MEUR per any.
Per valorar les sol·licituds presentades pels Ajuntaments, es tindran en compte criteris la urgència de l'obra, com ara per a la reducció de riscos imminents, estabilització de talussos o restitució de la vialitat, la connectivitat a nuclis disseminats, la ràtio d'importància social a partir de km de camins/1.000 habitants, l'aportació econòmica municipal i la importància dels camins en l'àmbit territorial municipal.