07.07.16 - BARCELONA • Barcelonès

La Diputació de Barcelona crea una nova convocatòria de subvencions en l'àmbit de cooperació al desenvolupament

Jueves, 07 de Julio de 2016

Dóna suport a accions de promoció i defensa dels drets humans a escala internacional

Està dotada amb una partida d'1.550.000 euros
 
Podran presentar-se projectes en qualsevol dels països i territoris receptors d'Ajut Oficial al Desenvolupament

La Diputació de Barcelona ha creat quatre noves convocatòries de subvencions a entitats en l'àmbit de cooperació al desenvolupament, amb l'objectiu de donar suport a accions de promoció i defensa dels drets humans a escala internacional i dotades amb un pressupost d'1.550.000 euros.
 
Aquesta acció es concreta en el suport a organitzacions i campanyes internacionals de promoció i defensa dels drets humans internacionalment reconeguts, així com la promoció i defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals en els països i territoris amb greus vulneracions d'aquests drets.
 
Una altra de les novetats és que s'amplia l'abast geogràfic de les actuacions, ja que podran presentar-se projectes en qualsevol dels països i territoris receptors d'Ajut Oficial al Desenvolupament que estableix el Comitè d'Ajut al Desenvolupament de l'OCDE, i, a més, permet donar suport a accions en altres països on es donin greus vulneracions dels drets humans.
 
Les quatre convocatòries d'aquest 2016 també representen un reforç en l'àmbit de l'educació i promou una simplificació i flexibilització administratives. És per aquest motiu que s'ha suprimit l'obligatorietat de constituir un partenariat público-privat per poder presentar-se a les convocatòries d'entitats i s'ha eliminat o reduït algunes de les limitacions relatives a les diverses categories de despeses elegibles.
 
Les subvencions a ONGs, entitats sense afany de lucre, universitats i centres de recerca estan destinades als projectes de cooperació al desenvolupament (850.000 €), les accions de promoció dels drets humans en l'àmbit internacional (400.000 €), les accions d'Educació per al desenvolupament (200.000 €) i la oferta d'accions d'Educació per al desenvolupament adreçades als municipis de la demarcació (100.000 €).