11.07.16 - BARCELONA • Barcelonès

Més ocupació als allotjaments turístics, aquest mes de juny

Lunes, 11 de Julio de 2016

L'ocupació als allotjaments turístics de la demarcació de Barcelona el mes de juny ha estat en general bona, amb creixements generalitzats respecte el 2015 en tres tipologies d'allotjament (hotels, turisme rural i càmpings) i decreixement en els apartaments turístics

Cal Barrusca (Anoia). Foto: Diputació de Barcelona.
Es destaca per una banda els creixements positius del Baix Llobregat i el Maresme en hotels, el creixement del Berguedà en turisme rural, el creixement generalitzat de l'ocupació dels càmpings i finalment la part menys favorable se l'enduen els apartaments turístics, tot i que a l'interior han aconseguit créixer lleugerament, segons l'Enquesta Flaix d'ocupació turística, duta a terme pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona
L'ocupació en els establiments hotelers de l'entorn de Barcelona (no s'inclou en l'anàlisi la ciutat de Barcelona ni la resta del Barcelonès) se situa al 74.6% durant el mes de juny de 2016. Això representa un creixement en l'índex d'ocupació de més de 6 punts percentuals respecte el 2015 (+6,03 pp). L'ocupació té variacions interanuals positives en ambdues quinzenes del mes, amb un creixements més significatiu durant la segona quinzena (2,9 pp i 9,2 pp respectivament).
Pel que fa a establiments de turisme rural, han obtingut una ocupació mitjana de prop del 40% (39,6%) durant el mes de Juny de 2016, +5,6 pp d'ocupació que el mateix mes de l'any anterior (33,9%). El comportament de les dues quinzenes del mes és ben diferent: la primera quinzena registra una caiguda de -2,1 pp d'ocupació de places, situant-se un valor mig d'ocupació del 29,4%, i en canvi durant la segona quinzena l'índex creix +13,4 pp i el valor mig se situa al 49,7% d'ocupació.
La mitjana d'ocupació al juny en els establiments de càmping de la província és de 55,9%, 7,2 pp per sobre del valor mig registrat al 2015. Les tres marques turístiques presenten creixements en l'ocupació: Paisatges Barcelona (+4,9 pp), Costa Barcelona (+9,1 pp) i Pirineus (Berguedà) (+0,2 pp). Aquesta última presenta el millor valor d'ocupació mitjana de la província (61,8%), tot i que és el territori que menys creix. Els establiments de càmping obtenen valors positius durant les dues quinzenes del mes, amb creixements més alts durant la segona.
Finalment, en els apartaments turístics l'ocupació mitjana en els apartaments turístics de l'entorn de Barcelona ha estat del 58,8%, amb un decreixement mig respecte l'any anterior de 4,5 pp. El comportament de l'ocupació en els apartaments turístics de la província mostra dues realitats diferenciades: per una banda el litoral amb una oferta més nombrosa de places (prop de 2.000) i una ocupació alta (per sobre el 64%) però inferior a la del 2015, i per altra banda, l'interior amb una oferta més discreta en volum (no arriba a les 500 places) i més baixa en ocupació (al voltants del 32%), amb un creixement respecte el 2015.
Cal puntualitzar que les dades d'ocupació en apartaments turístics i càmpings es presenten a nivell de marca turística i per tant, hi ha una agrupació de la mostra de les comarques que hi són representades.
L'Enquesta Flaix d'ocupació turística és un treball del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, que es realitza durant els períodes de màxima afluència turística de l'any a les diverses destinacions de les comarques barcelonines.
Nota: S'adjunta link a l'estudi "Enquesta Flaix d'ocupació turística", amb informació per comarques i marques turístiques.