12.07.16 - BARCELONA • Barcelonès

President Puigdemont: "Amb la complicitat i la generositat del món local no hem deixat caure aquest país"

Martes, 12 de Julio de 2016

Mitjançant aquest conveni, les diputacions aportaran un total de 87,7 milions d’euros per abonar als ens locals els imports pendents de pagament del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de manteniment i del Fons de Cooperació Local


Acte de signatura d’un conveni de  col·laboració amb les quatre diputacions catalanes.
El cap de l’Executiu signa un acord amb les quatre diputacions catalanes per desenvolupar el Pla extraordinari d’assistència financera local 2016
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet aquest migdia un reconeixement a “la feina indispensable” que fa el món local, que “ens ajuda a vertebrar el país, de baix a dalt, que és com el volem”. I ha agraït “la complicitat sindicada i la conjura de generositat de tots els ajuntaments, consells comarcals i diputacions perquè aquest país no caigués, malgrat les duríssimes proves que ha hagut de superar”.  “Si haguéssim hagut de comptar amb els recursos i les polítiques del Govern estatal aquest país hauria caigut, i no l’hem deixat caure”, ha reblat.
El cap del Govern ha fet aquestes reflexions en el decurs de l’acte de signatura d’un conveni de  col·laboració amb les quatre diputacions catalanes per desenvolupar el Pla extraordinari d’assistència financera local 2016. Per a Puigdemont, amb aquest acord “els ciutadans, especialment els més vulnerables, saben que sempre trobaran respostes” perquè “allà on no les trobem en els manuals d’instrucció de l’Estat, les fem”. 
Les actuals condicions econòmiques i financeres de la Generalitat i els problemes transitoris de liquiditat han provocat que alguna de les obligacions reconegudes pel Govern als ens locals estigui pendent de pagament, cosa que pot afectar el finançament dels serveis públics que presten els ens locals. Els convenis signats avui entre la Generalitat i les diputacions tenen per objectiu donar una resposta efectiva a aquesta situació i donar compliment al compromís del Govern de trobar vies per reduir el deute pendent amb les administracions locals.
En el decurs de l’acte de signatura, que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat, el president de la Generalitat ha descrit l’acord com  “una voluntat de servei als ciutadans”, perquè “no perdem mai de vista que tot el que fem és perquè hi ha uns destinataris que són els ciutadans”. 
Corresponsabilització del món local amb el nou país 
Durant la seva intervenció, el cap del Govern ha volgut lloar també l’esforç de contenció econòmica que fa el conjunt del sistema local català, que, ha dit, suposa que sigui actualment “aportador de superàvit al dèficit espanyol”. “Són administracions que ja han demostrat la capacitat de gestionar bé les inversions, de no estirar més el braç que la màniga, de fer les coses de manera que no perjudiquin a proveïdors, que no hi hagi més pressió fiscal i tingui resultats que la gent pugui tocar i se’n pugui beneficiar”, ha afegit. 
El president ha insistit en el seu parlament que la vocació d’aquest país és “fer una administració sostenible”, que vol dir “que tingui un funcionament modern, àgil, eficaç i amb un finançament just”. “Els  països moderns que funcionen són aquells que han donat més rol al seu món local”, ha afirmat, i en aquest sentit, ha advocat perquè tinguin “més finançament, que vol dir participar també dels estris de finançament, que assumeixin noves competències i tinguin una major coresponsabilitat amb el nou país”.
El conveni ha estat signat pel president i per la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs; per la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa; i pels presidents de les diputacions de Girona, Pere Vila; de Lleida, Joan Rañé, i de Tarragona, Josep Poblet. 
La consellera Borràs ha recordat durant la seva intervenció que el finançament local “ha estat un tema eternament aparcat pels governs espanyols, tant quan les coses anaven bé, com quan han anat malament”. Ha reconegut que la Generalitat té un deute econòmic amb el món local però ha insistit que hi és “perquè el Govern de l’Estat no es posa al dia amb les seves obligacions amb el Govern de la Generalitat. Si el Govern de l'Estat ens pagués allò que ens deu, el liquidaríem ràpidament”, ha afirmat.
87 milions d’euros
En virtut de l’acord signat avui, les diputacions, en exercici de les seves competències de suport i assistència, es faran càrrec de les necessitats financeres dels ens locals derivades del deute, reconegut per la Generalitat i pendent de pagament en l’actualitat, dels imports del PUOSC de manteniment i del Fons de Cooperació Local. Les diputacions aportaran un total de 87.619.715,91 euros, que es reparteixen de la manera següent: 
·         Diputació de Barcelona: 40.881.652,94 euros
·         Diputació de Girona: 15.155.194,09 euros
·         Diputació de Tarragona: 15.681.094,03 euros
·         Diputació de Lleida: 15.901.774,85 euros
Els convenis regulen les condicions en què les diputacions assumiran les necessitats financeres dels ens locals i el procediment de devolució i rescabalament d’aquests imports a les diputacions per part de la Generalitat.
Les diputacions faran efectiu el pagament dels imports als ens locals en el termini màxim d’un mes a partir de la signatura del conveni. Un cop fets els pagaments, les diputacions notificaran a la Generalitat les quantitats abonades a cadascun dels ens locals. La Generalitat es compromet a fer efectives a les diputacions aquestes quantitats durant l’exercici 2016, i estableix com a data límit de cancel·lació del deute el 31 de desembre de 2016. L’acord també inclou el compromís de totes les parts de formalitzar, al gener del 2017, un conveni per al desenvolupament d’un pla de les mateixes característiques per a l’any vinent.