12.07.16 - BARCELONA • Barcelonès

Món local i Generalitat amplien el marc de col·laboració en matèria de serveis socials, programes de benestar social i polítiques d’igualtat

Martes, 12 de Julio de 2016

El president de l’ACM, Miquel Buch, conjuntament amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa i el president de la FMC, Xavier Amor, signaran aquest dimarts a les 16h. l’addenda de l’Acord marc 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament i les entitats municipalistes

Aquest acord permet planificar coordinadament la prestació dels serveis socials bàsics i els serveis especialitzats, així com altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat

Generalitat i entitats municipalistes signaran el document per a ampliar el marc de col·laboració i incloure nous programes com ara Plans i mesures d’igualtat de les persones LGBTI o els plans i mesures d’igualtat en el treball. Com a novetat, l’addenda també incorpora les línies generals en què s’han de basar els Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies.
 
El Contracte Programa permet planificar la prestació dels serveis socials bàsics i els serveis especialitzats adreçats a col·lectius com ara famílies amb infants a càrrec, gent gran, infants i adolescents, persones amb discapacitat, amb malaltia mental, amb problemes de drogodependències, afectades pel VIH/Sida, persones immigrades o polítiques d’igualtat, entre altres.