13.07.16 - SANT CUGAT DEL VALLÈS • Vallès Occidental

Sant Cugat subvencionarà el 50% del cost dels contractes a les empreses del municipi que contractin persones en atur

Miércoles, 13 de Julio de 2016

La mesura forma part del paquet d’actuacions destinades a fomentar l’ocupabilitat i lluitar contra l’atur inclòs en el pacte d’estabilitat pressupostària signat entre l’equip de govern i Esquerra Republicana-MES

L'Ajuntament de Sant Cugat pren mesures per fomentar l'ocupació al municipi. Foto: Ajuntament de Sant Cugat.
Les dues formacions impulsen també una línia de subvencions a l’emprenedoria amb l’objectiu de facilitar l’arrencada de noves iniciatives empresarials
Amb la voluntat de fomentar un Sant Cugat emprenedor, socialment just i cohesionat, l’equip de govern i Esquerra Republicana (ERC-MES Sant Cugat) han presentat avui dues de les mesures incloses en el pacte d’estabilitat pressupostària signat entre les dues formacions.
Les dues actuacions pretenen combatre l’atur a la ciutat a través del foment de la contractació per part de les empreses, d’una banda, i l’estímul de l’autoocupació a través de l’emprenedoria, per l’altra.
El tinent d’alcalde d’Empresa i Ocupació, Carles Brugarolas, ha assegurat que “tenim una voluntat política ferma de combatre l’atur com a factor de vulnerabilitat social. La línia d’ajuts, per tant, és una incitació al món empresarial per afavorir la contractació i la perdurabilitat dels contractes de treball. Volem que empresa i treballador es trobin en una relació estable i sostinguda en el temps”.
Per la portaveu d’ERC-MES, Mireia Ingla, som davant unes mesures “ambicioses i amb molta repercussió social. Fem possible que persones amb necessitats no caiguin en l’exclusió per no tenir un lloc de feina”.
Ajuts per a la contractació de persones en atur
Es tracta d’una línia d’assignacions econòmiques adreçada a empreses que desenvolupin la seva activitat a Sant Cugat o en municipis de l’Àrea Metropolitana i que servirà per cobrir un màxim del 50% del cost de la contractació de persones en atur. Les assignacions cobriran la meitat de les despeses salarials i de la Seguretat Social de l’empresa en un termini màxim d’un any. 
Aquests ajuts econòmics només cobriran contractes indefinits o de més de 12 mesos amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de recerca activa de feina, el desenvolupament del teixit empresarial del municipi i la seva reindustrialització.
Per poder rebre l’ajut, les persones contractades hauran d’estar inscrites a les Oficines de Treball de la Generalitat prèviament a l’inici del contracte i pertànyer a un dels col·lectius següents:
 • Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur.
 • Persones aturades de llarga durada.
 • Persones majors de 45 anys.
 • Joves de 16 a 35 anys
 • Persones amb certificat de discapacitat.
 • Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur.
 • Dones en situació d’atur.
 • Estar  empadronades a Sant Cugat del Vallès, com a mínim des de fa 12 mesos, excepte en els supòsits de reindustrialització.
 • Persones que hagin sortit d’un procés de regulació d’ocupació en els últims 12 mesos provinents del sector industrial, només per a la contractació en un procés de reindustrialització
 Per ser-ne beneficiàries, les empreses hauran de complir, entre d’altres, els següents requisits:
 • No haver contractat en els últims 12 mesos a la persona proposada per a aquesta contractació.
 • No haver realitzat acomiadaments improcedents o expedients de regulació d’ocupació en els 3 mesos anteriors a la data de contractació.
 • Formalitzar un contracte laboral de com a mínim 12 mesos.
 • Que l’empresa incrementi amb el contracte la plantilla existent.
La mesura, que s’aprovarà en les dues properes setmanes, s’emmarca dins de les bases i directrius reguladores del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016 – 2019.
Ajuts per a la contractació de persones en atur
Una altra línia d’ajuts va encaminada a fomentar l’emprenedoria i l’autoocupació mitjançant una assignació econòmica per fer front a les despeses pròpies de tirar endavant una iniciativa empresarial. D’aquesta manera, es vol ajudar a l’autoocupació de les persones desocupades de Sant Cugat.
L’Ajuntament aportarà un màxim de 4.000 per persona/entitat emprenedora per fer front a les següents despeses:
 • La quota de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) dels 12 primers mesos.
 • L’import de la taxa municipal de llicències d'obres per inici d’activitat i ICIO.
 • L’import de la taxa municipal per a l’obertura de l’establiment.
 • El cost de l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per un/a arquitecte/a o enginyer/a.
 • Les despeses notarials de l’escriptura pública de constitució.
 • Les despeses del gestoria o assessoria dels tràmits d’alta de l’autònom/a o empresa.
No són conceptes subvencionables les despeses en inversions o obres d’adequació, l’IVA de les factures o els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.
El període de les despeses serà el comprès entre els 6 mesos anteriors a la data d’inici d’activitat empresarial i els 12 primers mesos posteriors.
Aquestes bases són compatibles amb aportacions, subvencions i ajuts d’altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals amb el mateix objecte i compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals que es puguin aplicar a les persones beneficiaries.
La mesura compta amb el suport tècnic i econòmic del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l’objecte d’incentivar la inserció laboral per compte propi.
El pressupost assignat per posar en marxa aquestes dues línies d’ajuts puja a 500.000 euros per aquest 2016, que es tornaran a consignar en el pressupost del 2017 i els dos següents. La distribució són 350.000 euros pels ajuts a la contractació de persones en atur i 150.000 pel foment de l’autoocupació. D’aquests, un 20% va a compte de l’Ajuntament i un 80% de l’AMB.