28.07.16 - BARCELONA • Barcelonès

Publicat el conveni sobre finançament de la pobresa energètica

Jueves, 28 de Julio de 2016

A partir d'aquesta publicació els ajuntaments i consells comarcals poden presentar la corresponent sol·licitud d’adhesió pel reemborsament de les despeses efectuades durant 2015 de subministrament de serveis bàsics bàsics d'aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica 

L'objecte del conveni és establir un marc de relacions entre l'Agència Catalana del Consum, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Federació de Municipis de Catalunya i l'ACM que ha d'orientar els vincles i les obligacions que estableix aquest conveni marc per a l'ACC i les entitats que s'hi adhereixin, per tal d'afavorir el destí de recursos econòmics a pal·liar la pobresa energètica i de gestionar pels ens locals adherits una aportació, finalista, procedent de l'Agència Catalana del Consum.
 
Aquesta aportació va destinada al reemborsament de la despesa efectuada pels ens locals durant l'any 2015 i, al pagament del deute pendent de l'any 2015 de les persones i famílies en situació de risc d'exclusió residencial, per a la cancel·lació del deute de subministraments de serveis bàsics, que abonin els ens locals abans del 10 d'octubre del 2016.
 
La finalitat de l'aportació de l'Agència Catalana del Consum és la cancel·lació del deute generat i no prescrit de les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial degudament acreditada pels serveis socials bàsics, a què es refereix l'apartat anterior.
 
L'objecte d'aquest conveni inclou les competències locals pròpies dels Ajuntaments i Consells Comarcals que s'hi adhereixin.