15.09.16 - VALLS • Alt Camp

Curs a Valls per formar personal municipal sobre la llei de garanties de les persones LGTBI

Jueves, 15 de Septiembre de 2016

Treballadors de l'Ajuntament de Valls i de diferents organismes autònoms municipals han participat avui dijous en la sessió del curs de formació i sensibilització per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, d'acord amb el que preveu la llei aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2014


Moment de la sessió del curs de formació i sensibilització. Foto: Ajuntament de Valls.
El curs organitzat per la regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament i la direcció general d'Igualtat de la Generalitat està destinat a formar i sensibilitzar el personal municipal per dur a terme les tasques de prevenció, detecció, atenció i assistència a les persones LGBTI
Aquesta formació al personal d'administracions públiques és una de les estratègies ja previstes en la Llei 11/2014 de garantia dels drets a les persones LGBTI. Valls és el primer ajuntament de la demarcació de Tarragona on es realitza aquest curs i el vuitè a tot Catalunya.
La Llei 11/2014 estableix i regula els mitjans i les mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d'orientació sexual, d'identitat de gènere o d'expressió de gènere, en els àmbits, tant públics com privats, sobre els que les administracions tenen competències. Així, s'estableix que les administracions locals han de garantir el compliment de la llei i col·laborar amb la Generalitat en tots aquells aspectes en els que els ajuntaments tenen competències, com són l'educació, la salut, la seguretat, la comunicació, el lleure o en l'àmbit també de les contractacions públiques.
Des de la regidoria d'Igualtat s'han iniciat la incorporació de la perspectiva LGBTI en les polítiques públiques locals, per exemple en la redacció dels nous plans locals de polítiques de dones o d'igualtat, així com la creació del circuït per a l'abordatge de situacions de violència de gènere, tots tres en procés d'elaboració. També s'ha participat en la formació de plans i mesures d'igualtat de les persones LGBTI i contra l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia que ha organitzat la direcció general d'Igualtat.
Tots els departaments municipals s'han implicat en aquesta primera activitat de formació i s'està valorant l'organització d'una segona jornada. El curs ha aportat informació al personal municipal al voltant de la construcció social del gènere i la formació d'estereotips sexistes, sobre quines són les eines que la llei té per a la garantia dels drets dels LGTBI i s'han abordat casos pràctics de denúncies i quin és el procediment a seguir. El curs ha estat impartit per Lluïsa Jiménez i Susana Villacampa, responsable i advocada respectivament de l'Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de persones LGBTI de la direcció general d'Igualtat de la Generalitat.