22.09.16 - LLEIDA • Segrià

Agents socials, econòmics i ambientals de Lleida debaten sobre el Pla de Mobilitat Urbana

Jueves, 22 de Septiembre de 2016

L’aplicació del pla 2011-2017 ha permès desenvolupar diferents millores, en matèria de seguretat ciutadana i de mobilitat a peu o en bicicleta, entre altres


Primera sessió participativa sobre el Pla de Mobilitat Urbana de Lleida 2011-2017. Foto: Ajuntament de Lleida.
Algunes dades que ho justifiquen són la reducció del nombre d’accidents amb víctimes, l’increment dels carrers amb límit de velocitat a 30km/h, la construcció de 3 nous camins escolars, més quilòmetres de xarxa ciclable i més places d’aparcament per a bicicletes o l’adaptació del 100% del transport públic urbà per a persones amb mobilitat reduïda
La Regidoria de Promoció i Gestió de l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat va realitzar dimecres la primera sessió participativa sobre el Pla de Mobilitat Urbana de Lleida 2011-2017 per fer un balanç del grau de desenvolupament de les mesures incloses en aquest pla. El tinent d’alcalde i regidor d’aquesta àrea, Fèlix Larrosa, ha agraït la presència dels representats de diferents agents i col·lectius de la ciutat vinculats a la mobilitat, amb sectors com el transport, gremis professionals de mobilitat, col·legis professionals, ensenyament, sindicats, grups polítics i associacions culturals, socials i ambientals. La voluntat de la sessió ha estat identificar els punts claus a partir dels quals cal debatre, partir d’una diagnosi de les fortaleses i les debilitats. D’aquesta manera, es pretén actualitzar l’estratègia de millora de la mobilitat a la ciutat. La participació dels principals agents i col·lectius, amb les serves respectives necessitats i interessos, és clau per a fer efectiva la millora, a l’hora de trobar solucions consensuades i de fer-les efectives.
En aquesta jornada de debat s’ha presentat el balanç de desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana de Lleida 2011-2017, que ha permès detectar una sèrie de millores, en diferents ambients. En seguretat ciutadana, s’ha aconseguit reduir el nombre d’accidents amb víctimes per vehicle i km realitzat (de 416 el 2011 a 370 el 2015), s’ha incrementat els carrers amb límit de velocitat a 30 km/h i s’han construït 3 nous camins escolars en l’entorn de centres educatius.
Pel que fa a la millora de la mobilitat a peu, s’han adaptat els passos de vianants perquè siguin accessibles en un 93% del total i hi ha més xarxa viària exclusiva per a vianants o convivència. Respecte a la mobilitat en bicicleta, s’han incrementat els desplaçaments en aquest mitjà de transport, s’han condicionat 14 nous quilòmetres de la xarxa ciclable i s’ha ampliat les places d’aparcament de bicicleta, augmentant un 88% (s’ha passat de 0,64 places per 1.000 habitats a 5,30).
En l’àmbit del transport públic, s’ha incrementat la velocitat comercial del transport per l’augment de carrils bus i de la instal·lació de cruïlles amb prioritat per al transport públic urbà. A més, s’ha aconseguit una adaptació del 100% per a persones amb mobilitat reduïda i de les parades, fregant també el 100%. Igualment, s’han instal·lat més pantalles SAE (sistemes d’ajut a l’explotació).
Dels resultats de la diagnosi participada de la mobilitat a Lleida, entre altres aspectes, es posa de manifest la percepció dels ciutadans de la importància d’incrementar la seguretat vial, de millorar la convivència entre els diferents mitjans de transport, de fer més competitiu el servei de bus urbà respecte el vehicle privat i de millorar i d’ordenar el trànsit de bicicletes, per fer els desplaçaments més segurs i continuats.
A finals d’octubre està prevista una segona sessió participativa per debatre i consensuar mesures concretes de millora de la mobilitat detectades en aquesta primera jornada, que s’ha fet a l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol.
El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Lleida (2011-2017), elaborat per l’ajuntament, és el document que configura les estratègies de mobilitat sostenible del municipi. El període de vigència del PMU és de 6 anys, tal com s’especifica en la Llei 9/2003 de la mobilitat i en conseqüència, l’horitzó temporal és l’any 2017, any en què es farà una revisió global per a la redacció del PMU subseqüent.
Per afrontar aquesta revisió, la Paeria ha impulsat aquesta primera jornada de debat amb els agents socials, econòmics i ambientals, i oberta també a la ciutadania interessada, amb un doble objectiu:
  • Fer balanç del PMU 2011-2017 i donar a conèixer les actuacions executades fins al moment en el marc d’aquest Pla.
  • Debatre la vigència de les mesures previstes al PMU i aquells aspectes clau que requereixen d’una revisió més aprofundida.