26.09.16 - VILANOVA DEL CAMÍ • Anoia

Pla Local d'Habitatge per a Vilanova del Camí

Lunes, 26 de Septiembre de 2016

Vilanova del Camí ja disposa del seu Pla Local d'Habitatge, un instrument al servei de la política local en aquesta matèria, que ha estat elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. 


Gràfic del pla local d'habitatge.
El Pla, que ja ha estat aprovat pel Ple municipal, identifica, a partir de la diagnosi prèvia de l'estat de l'habitatge al municipi, els elements clau per a la definició de la política local en la matèria, posant l'èmfasi a impulsar les eines i polítiques municipals d'habitatge d'un ajuntament amb poca experiència en aquest àmbit de la gestió i aprofitant els recursos disponibles d'àmbit supramunicipal.
Al document, s'hi proposen un seguit d'actuacions per al període 2016-2021, estructurades en quatre programes: Provisió de recursos per al desplegament de polítiques d'habitatge; difusió de polítiques locals i supramunicipals d'habitatge; rehabilitació i mobilització del parc vacant privat, i atenció a les necessitats d'habitatge dels col·lectius socials més vulnerables.