27.09.16 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT • Baix Llobregat

Es publica el Nou Acord Social de Cornellà

Martes, 27 de Septiembre de 2016

L’objectiu principal és preparar la ciutat per sortir de la crisi, caminant cap a una societat més inclusiva i igualitària, fent incidència especialment en els reptes que suposa la nova pobresa, la pobresa cronificada


Reunió del consistori amb entitats de la ciutat. Foto: Ajuntament de Cornellà.
Recull més de 90 mesures, altres d’elles vinculades a fomentar la igualtat real de gènere tant a nivell social com d’accés a l’ocupació, mantenir els plans d’ocupació, i a enfortir els lligams entre educació secundària i el món del treball
L’Acord reuneix prop de 40 entitats, agents socials i institucions per lluitar contra els efectes de la crisi econòmica a través del consens i la coresponsabilitat, i renova els objectius dels documents signats el 2009 i el 2012
Cornellà de Llobregat va renovar l’Acord Social aquest dilluns 26 de setembre al Citilab, amb el propòsit d’aconseguir una ciutat inclusiva i igualitària. Prop de 40 entitats de la ciutat, empreses i associacions comercials i empresarials, sindicats i partits polítics se sumen a la signatura del compromís proposat per l’Ajuntament de Cornellà per treballar de forma conjunta i a través del consens contra la crisi econòmica.
El principal motor de l’Acord Social 2016-2020 és lluitar contra l’escletxa social i les desigualtats generades per la crisi. És a dir, hi ha indicis de recuperació de l’economia, però no es perceben efectes positius en el dia a dia de les persones. És més, en el context d’augment de la desigualtat i de desprotecció d’alguns drets generat durant els pitjors anys de la crisi, es fa més necessari que mai garantir que les oportunitats de treure partit de la recuperació siguin les mateixes per a tothom. I el context de desigualtat fa més evidents altres discriminacions històriques, com l’escletxa salarial entre gèneres o les dificultats específiques de les famílies monoparentals. D’aquí el lema, “Per una ciutat inclusiva i igualitària”.
Cal destacar la proposta d’estudiar durant l’actual mandat municipal d’un Salari Mínim Local, com ja es va avançar el passat mes de maig, que estaria fixat en 1.071,40 euros mensuals bruts, recollint una proposta de diversos alcaldes de la comarca del Baix Llobregat. Després de garantir-lo als treballadors municipals i les seves empreses, es plantejaria requerir-lo a aquelles que optin a concursos públics.
Dins també de les propostes vinculades a la formació i inserció, tant com la creació d’ocupació de qualitat, se subratlla la necessitat d’estudiar fórmules que fomentin la igualtat real de gènere, contractar i formar dones que hagin patit maltractaments i facilitar la conciliació familiar i laboral, com és el cas de les famílies monoparentals. Així mateix, es mantindrà l’aposta pels plans d’ocupació locals que s’han desenvolupat en els darrers anys.
L’elaboració d’un Pla Estratègic que identifiqui les necessitats de futur del comerç local tradicional s’ha recollit de manera destacada a l’Acord signat, al costat d’altres mesures d’aquest sentit com la creació d’un fons adreçat a emprenedors que permeti reactivar l’activitat econòmica en locals buits de la ciutat i mesures de suport a l’economia social. 
I més enllà, les accions en polítiques inclusives i d’integració abasten també la lluita contra els desnonaments i avançar en la mobilització del mercat d’habitatge que ja han comportat mesures com les sancions a grans tenidors de pisos buits, que no els destinin a habitatge social.
En definitiva, el gruix de les més de 90 mesures se centra en l’àmbit laboral i formatiu, cal destacar l’aposta per l’Aula Oberta i l’Escola de Segona Oportunitat, per enfortir lligams entre els estudis de secundària i el món laboral. També s’apunta a establir un conveni amb l’Observatori de l’Homofòbia per impulsar campanyes de sensibilització, i posar en marxa el projecte Cornellà Creació Joves com a espai educatiu en el foment de l’emprenedoria. Finalment, destacar que la implantació del Salari Mínim Local estaria també lligada al seguiment d’una Taula de Concertació Social que reuneixi les organitzacions sindicals i empresarials més representatives.