29.09.16 - CERDANYOLA DEL VALLÈS • Vallès Occidental

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès treballa en l'elaboració d'un Pla de Millores dels Polígons d'Activitat Econòmica de la ciutat

Jueves, 29 de Septiembre de 2016

Actualment, des de la regidoria de Promoció Econòmica, s'estan recollint les necessitats del teixit empresarial per tal de definir conjuntament les àrees de millora prioritària en els Polígons d'Activitat Econòmica (PAEs).


El pla de millora dels PAEs engloba tots els Polígons d'Activitat Econòmica de la ciutat.
L'Ajuntament està elaborant un Pla de Millores dels Polígons d'Activitat Econòmica (PAEs) de la ciutat per a fer-los més competitius i facilitar la implantació empresarial en ells. Prèviament a la redacció del pla, s'està portant a terme una avaluació de l'estat actual dels Polígons d'Activitat Econòmica per poder identificar les àrees de millora. Aquest treball ha de donar com a resultat un anàlisi acurat de les necessitats del teixit empresarial dels polígons de la ciutat.
L'estudi contempla tres fases, que sumades contribuiran a enriquir les conclusions i accions de millora del projecte. La primera fase, que ja ha estat realitzada, ha consistit en un reconeixement del terreny amb visites presencials als polígons i un recull fotogràfic geolocalitzant-ne les incidències, els serveis i les instal·lacions existents. La segona fase contempla la realització d'una enquesta telemàtica per valorar els diferents àmbits dels PAEs per part dels empresaris i empresàries. La tercera de les fases serà una jornada de treball en grup el 20 d'octubre amb les representants de les empreses dels diferents polígons de la ciutat. Aquest treball en grup permetrà abordar més en detall els aspectes a millorar.
Amb l'anàlisi de les dades obtingues en les tres fases, des de la regidoria s'elaborarà el Pla de Millores dels PAEs.