30.09.16 - BARCELONA • Barcelonès

Moció dels governs locals en suport als 25 anys de 'La Marató de TV3'

Viernes, 30 de Septiembre de 2016

‘La Marató de TV3’ és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya i la Fundació La Marató de TV3 l’any 1992, amb l’objectiu d’obtenir recursos econòmics per a la investigació científica de malalties incurables o cròniques, però també per a sensibilitzar la societat sobre aquestes patologies 

Fa 25 anys que "La Marató de TV3” desenvolupa una important tasca de sensibilització de la població catalana respecte a les malalties a les quals es dedica i a la necessitat de potenciar la recerca científica per prevenir-les i/o curar-les 

Un projecte plenament arrelat al país, que ha consolidat el seu paper com a font impulsora de la recerca biomèdica i com una eina de divulgació científica, de conscienciació ciutadana i d’educació de la societat
 
El projecte ha aconseguit l’empatia de la societat catalana, que amb petites grans aportacions han fet de la "La Marató de TV3” un esdeveniment solidari referent.
 
Al llarg de la trajectòria, també s’ha aconseguit l’adhesió d’empreses que s’han implicat en la logística per fer possible la recepció dels donatius i el subministrament de productes i serveis necessaris per al correcte funcionament. Alhora s’ha comptat amb la participació d’altres empreses col·laboradores a través d’aportacions, que tenen el seu reconeixement en el programa o en la campanya de sensibilització.
 
Però "La Marató de TV3” no tindria l’abast i èxit que ha assolit sinó fos pel treball dels més de 58.000 voluntaris i el milió de persones que cada any participa en les activitats populars organitzades. "La Marató de TV3” és un esdeveniment participatiu amb una extraordinària capacitat de mobilització social tant els que participen directament i dediquen el seu temps al llarg de les quinze hores de durada del programa com tots aquells que a totes les viles i barris de les ciutats del nostre país realitzen actes de suport a "La Marató de TV3”.
 
Gràcies als més de 150 milions recaptat, s’han fet importants avenços en la recerca biomèdica amb 723 projectes d’investigació sobre 14 grups de malalties diferents. Una tasca que enguany commemora el seu 25è aniversari i que des de l’àmbit municipal també es vol reconèixer.
 
Per tot això abans esmentat, des de la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, es proposen els següents acords:
 
Primer.- Manifestar el compromís de continuar oferint suport de l’Ajuntament ____________________________ en l’organització i sessió d’espais per als actes de "La Marató de TV3”.
 
Segon.- Participar en el projecte "Regalar Cultura”, que pretén agrair la participació als ciutadans voluntaris i a les entitats que participen en l’organització dels diferents actes de "La Marató de TV3”, a través d’invitacions en actes culturals organitzats pel propi ajuntament.
 
Tercer.- Instar als ajuntaments a promoure sessions al municipi i col·laborar econòmicament realitzant donatius pel finançament de campanyes de sensibilització, adreçat als joves del país, que es realitzen a través de les conferències que des de l’any 1997 es celebren a les escoles de Catalunya, i que actualment ha arribat als 240.000 alumnes de secundària.

Quart.- Fer arribar aquest acord a TV3, a la Fundació Marató de TV3, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.