30.09.16 - BARCELONA • Barcelonès

Una taxa de 633 euros s’afegeix a les multes per mantenir un pis buit durant dos anys a Barcelona

Viernes, 30 de Septiembre de 2016

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals per introduir-hi una taxa de 633 euros que cobrirà el cost de l’actuació administrativa que implica la incoació i tramitació d’expedients i la tasca d’inspecció i control d’un habitatge.


Fotografia d'un pis buit.
El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament a la sessió d’aquest divendres, 30 de setembre, la modificació de les ordenances fiscals per introduir-hi una taxa de 633 euros que cobrirà el cost de l’actuació administrativa que implica la incoació i tramitació d’expedients i la tasca d’inspecció i control d’un habitatge.
El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello ha explicat, en aquest sentit: “La nova taxa grava l’obertura d’un expedient quan l’Administració detecta que un gran tenidor té buit un pis. Defensem aquesta eina modesta, que s’ajusta a la legalitat vigent, per garantir el dret a l’habitatge.” I ha afegit: “L’objectiu final d’aquesta taxa no és ser aplicada, multar, sancionar, sinó que no hi hagi pisos buits i que els que estan tancats es donin a lloguer social per combatre la situació d’emergència habitacional.”
La fórmula, com ha explicat Pisarello, ja es fa servir en altres municipis de Catalunya, com Terrassa, Sabadell, Vilanova i la Geltrú i Manlleu, i està avalada jurídicament per diferents sentències. Aquesta taxa és independent de les multes coercitives o les sancions que es puguin imposar als titulars d’habitatges en el marc de procediments administratius posteriors.
De fet, la taxa grava els pisos de grans tenidors que fa com a mínim dos anys que estan desocupats sense cap causa justificada. L’import que haurà de pagar el propietari és de 633 euros, que és la quantitat que ha de pagar l’Ajuntament per verificar que el pis està buit. Si el propietari no corregeix aquesta situació, se li cobraran 286 euros per cada requeriment nou.
Canvis en la taxa de mudances i els plans d’autoprotecció
La modificació de l’Ordenança fiscal 3.1 de taxes per serveis generals incorpora dos canvis més. D’una banda, la reducció i l’establiment d’exempcions de la taxa que s’aplica en l’autorització de sol·licituds d’ocupació de la via pública per a mudances, rodatges, enregistraments, bastides, grues, sessions fotogràfiques i reserves d’espai.
Es rebaixa l’import de la taxa, que ara cobrirà el 40% del que costa prestar el servei, en lloc del 90% vigent. La reducció de l’import de la tarifa de 86,31 euros a 38,36 euros s’aprova amb l’objectiu d’incrementar aquest grau de cobertura de manera progressiva fins que cobreixi pràcticament tot el cost del servei, com passa amb la resta de serveis públics que es presenten a les empreses privades, d’acord amb la política del Govern actual.
L’altra modificació inclosa a les ordenances fiscals preveu bonificar el total de la taxa d’elaboració dels informes per a l’homologació de plans d’autoprotecció de la ciutadania o de les entitats i associacions sense ànim de lucre que desenvolupen activitats d’interès social, amb l’objectiu de garantir la seguretat en les activitats o celebracions que aquestes duen a terme.