4.10.11 - BARCELONA • Barcelonès

La Generalitat cedeix als municipis la gestió dels centres d'acollida turística

Martes, 04 de Octubre de 2011
Barcelona (ACN).- La Generalitat cedirà als municipis la gestió de les infraestructures dels Centres d'Acollida Turística (CAT), de manera que els ajuntaments participants a la iniciativa podran dedicar aquests espais a la finalitat que vulguin. La Direcció General de Turisme s'ha reunit aquest dimarts amb els ajuntaments de la xarxa CAT per consensuar l'aplicació d'aquesta mesura, que respon a la voluntat de racionalitzar els recursos i evitar duplicitats amb les oficines de turisme. La cessió permetrà un estalvi d'uns 3,5 milions d'euros fins al 2013.

La Direcció General de Turisme s'ha compromès amb els alcaldes a tancar la seva participació en el projecte tot assumint-ne les despeses corresponents fins al 2010, de manera que els ajuntaments no hagin de fer front a costos addicionals. En conjunt, la Generalitat haurà destinat 6,8 milions d'euros al projecte CAT des del 2007.

Duplicitat amb les oficines de turisme

Segons ha explicat la Direcció General de Turisme, la mesura s'ha pres després de constatar que els equipaments no aportaven un valor diferencial a la resta d'oficines de turisme, ja que es duplicaven les tasques d'informació, atenció i difusió turística. Es dóna el cas que vuit dels deu municipis de la xarxa CAT ja disposen d'oficines de turisme, de manera que tenint en compte el context pressupostari, la Generalitat ha decidit racionalitzar els recursos i concentrar els esforços en les 232 oficines de turisme que funcionen en tot el territori i que ja desenvolupen la tasca de difusió del turisme identitari que es preveia en els CAT.

D'altra banda, també s'ha constatat la inviabilitat econòmica del projecte, que era deficitari. En aquest sentit, només per garantir el servei i el manteniment dels equipaments, la Generalitat havia d'aportar una mitjana de 750.000 euros anuals durant el període 2010-2013.

Així, segons la Direcció General de Turisme, la mesura permetrà als ajuntaments destinar aquestes instal·lacions a la finalitat que considerin més adequada a les seves necessitats actuals, alliberant els recursos que fins ara tenien destinats a cofinançar el projecte.

La xarxa de Centres d'Acollida Turística consta de 8 equipaments en servei (Teià, Berga, Cervera, Puigcerdà, Ripoll, Sallent, Tortosa i Vilajuïga), un de provisional (Palafrugell) i un en fase de projecte (Les).