5.10.11 - BARCELONA • Barcelonès

El Govern obre a ajuntaments i centres privats una nova oferta formativa per a aturats per 85 milions d'euros

Miércoles, 05 de Octubre de 2011
Barcelona (ACN).- La nova convocatòria d'oferta de cursos de formació ocupacional i contínua es concedirà aquesta mateixa setmana als Ajuntaments i centres privats que formen la xarxa de formació de Catalunya, segons ha anunciat Esther Sánchez, secretària d'Ocupació i Relacions Laborals i directora del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Sánchez ha dit que aquesta nova oferta de cursos formatius suposarà impartir unes 6.500 accions formatives per uns 113.000 aturats amb un pressupost de 85 milions entre aquest octubre i el juny de l'any que ve. La secretària d'Ocupació ha qualificat ''d'inadmissible i indignant'' les acusacions de l'oposició de què la formació d'aturats estava paralitzada.

El Departament d'Empresa i Ocupació afirma que 447.000 persones es beneficiaran de les diferents línies d'actuació obertes per millorar la formació dels aturats (formació ocupacional) i la millora de les habilitats i el reciclatge professionals dels treballadors en actiu (formació contínua) en el període que va entre el gener d'aquest any fins el juliol del 2012.

Esther Sánchez ha destacat que ''per primera vegada'' els cursos de formació que oferirà la Generalitat es basaran en les necessitats concretes en un nivell de concreció que baixarà fins l'àmbit comarcal. Això es podrà aconseguir gràcies a l'elaboració i a la publicació aquest estiu del mapa de diagnosi de les necessitats formatives i dels sectors econòmic en potencial de creixement econòmic, per iniciativa del Departament.

Mai fins ara, ha dit la secretària, el Departament havia posat en marxa cursos de formació ocupacional i contínua adaptant l'oferta a les necessitats de cada un dels territoris i dissenyant el contingut de l'oferta formativa al perfil dels sectors empresarials del territori.

Esther Sánchez ha dit que cal assumir que el ''canvi'' que ha suposat aquest Govern en la formació ocupacional ha estat la necessitat d'assumir un ''canvi de paradigma i un canvi cultural'' que passa per diversificar i adaptar l'oferta formativa i buscar la certificació, si pot ser a nivell internacional, dels treballadors i aturats que passin pels cursos de formació.

Sánchez ha dit que a partir d'ara, serà el Departament de Treball qui decidirà el contingut dels cursos que hauran d'oferir els centres de formació privats i dels Ajuntaments i no al reves q¡com havia passat aquests últims anys. A més, el Departament ha informat amb temps d'antelació a cada un dels centres quina havia de ser l'oferta formativa per cada un dels períodes, ha dit.

La titular del Servei d'Ocupació de Catalunya ha entrat al detall del que suposa aquest canvi de ''paradigma'' i el bon servei que ha suposat tenir la diagnosi de necessitats formatives comarca per comarca que va publicar el Departament. Per exemple, ha dit Esther Sánchez, a partir d'aquest últim trimestre de l'any els veïns de les Terres de l'Ebre podran disposar per primera vegada de cursos de formació propis del territori en matèria agrària, energia i sector agroalimentari.

''Indignant i inadmissible''

En relació amb les crítiques de l'oposició que acusaven al Departament de tenir ''paralitzats'' els cursos de formació per aturats, tot i que aquest setembre s'ha tornat a superar la xifra de 600.000 aturats, Esther Sànchez ha qualificat ''d'indignant i inadmissible'' aquestes crítiques, perquè generen ''alarma social''.

La responsable del SOC no ha pogut donar la xifra concreta del nombre d'aturats que durant aquests primers sis mesos han passat per cursos de formació. Tot i això, Sànchez ha informat que durant els primers sis mesos d'aquest any, s'han destinat un total de 100 milions d'euros en cursos de formació que han beneficiat a 190.000 persones, moltes d'elles en atur, que al final de l'any, quan es tanquin els cursos, es podrà saber el nombre en concret dels aturats.

Pel que fa al període que va des aquest octubre fins el juliol de l'any que ve, Esther Sànchez sí que ha pogut concretar que el nombre d'aturats que passarà per algun curs de formació ocupacional en aquest període fins l'estiu del 2012 arribarà fins a 113.598 persones.

El balanç de l'oferta formativa que està desplegant el Departament suposa a més d'aquest 100 milions de gener al juliol d'aquest any, un altre pla, entre el setembre d'aquest any i el juliol de l'any per 160 milions que beneficiarà a 256.000 persones en formació contínua i ocupacional per aturats. En total, 447.800 persones i 356 milions entre gener del 2011 i el juliol del 2012.

Esther Sánchez ha dit que un altre dels objectius que té marcat el Departament és abandonar la idea que fins ara era vigent que entenia la formació com una manera de ''distreure'' als aturats. Cal abandonar una oferta formativa molt genèrica com els cursos d'informàtica que s'oferien arreu i baixar al nivell concret de les necessitats de cada un dels territoris.

Així, a més dels cursos genèrics de comerç, màrqueting, transport, logística i turisme, que s'impartiran a tots els territoris, en cada una de les comarques s'impartiran les línies d'especialització per obtenir una certificació de titulació, ''millor si pot ser d'àmbit internacional''.

Sánchez ha donat una xifra concreta. L'any passat, en l'anterior model de formació tant per aturats com per treballadors en actiu el percentatge de certificacions era només del 5%. Ara, amb el nou Govern i el nou model, aquest grau de certificació ''ja és del 30%'', l'objectiu que s'havia imposat el Departament.

Les comarques de Barcelona, a més dels cursos generalistes, oferirà cursos d'especialització del sector químic, audiovisual.

A Girona a més dels cursos generalistes s'oferiran diferents ofertes formatives destinades al sector agroalimentari.

A Lleida el cursos especials per aquest territori seran els destinats al sector agrari i a les Terres de l'Ebre a més de la formació agrària, hi haurà cursos del sector energètic.

El pressupost de formació destinat a Ajuntaments i centres privats s'ha hagut de retallar un 19%, no tant com a conseqüència del pla de consolidació fiscal engegat pel Govern, sinó perquè el Govern anterior ja es va ''gastar'' a final d'any i anticipar una xifra similar al 19% del pressupost d'aquest any. No és que es retalli un 19% el pressupost d'Ajuntaments i centres privats sinó que el 2010 ja es va gastar aquest 19%, ha explicat Sànchez.