26.10.16 - HOSPITALET DE LLOBREGAT • Barcelonès

L’Hospitalet aprova un pressupost que incrementa les partides per a les polítiques públiques i les inversions

Miércoles, 26 de Octubre de 2016

El pressupost municipal, que és de 236,4 milions d’euros, s’incrementa en 12,3 milions d’euros respecte a l’any anterior

16,4 milions d’euros es destinen al pla d’inversions

El 70 % de la despesa correspon a polítiques de cohesió, educatives, culturals, de millora del medi ambient i de foment de la participació
 
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat de forma inicial el pressupost municipal per a l’any 2017, que és de 236,4 milions d’euros, quantitat que representa un increment del 5,47 % respecte a l’exercici anterior (224,13 milions d’euros). El 69,43 % de la despesa es destina a objectius estratègics de ciutat, tal com marca el Pla d’actuació municipal 2016-2019 (PAM), amb actuacions encaminades a la reactivació economia i l’ocupació; les polítiques d’inclusió social, educatives, culturals, ambientals, i l’aposta per la millora de la qualitat democràtica. L’aprovació s’ha realitzat amb l’abstenció de tots els grups municipals a excepció de CiU que ha votat en contra.
 
Els comptes s’incrementen en 12,3 milions d’euros fruit de l’augment de la despesa corrent, que creix en 6,1 milions d’euros, amb l’objectiu de  mantenir i ampliar els serveis públics. Amb aquesta quantitat es financen els 2,6 milions d’euros d’increment de la partida destinada a la dependència, els 237.700 euros de la 6a hora d’anglès, els 202.000 euros per al  Districte Cultural, o els 323.500 euros per la millora de la mobilitat. També augmenten les inversions en 6,2 milions d’euros, finançades amb aportacions de la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i endeutament.
 
Pel que fa al context d’elaboració d’aquest pressupost, l’Ajuntament està obligat a complir els objectius marcats pel Programa  d’estabilitat 2016-2019 enviat a Brussel·les pel Govern central, que planteja un procés de recentralització de les polítiques (LRSAL) i una reducció del dèficit de les administracions públiques.
 
El tinent d’alcalde d’Hisenda, Manuel Brinquis, ha explicat que “l’Ajuntament manté una situació econòmica i financera sanejada que li ha permès destinar recursos per a l’ampliació i el manteniment dels serveis locals bàsics”. L’endeutament a final de 2016 serà del 42,67 %, molt per sota del límit permès.
 
Augment dels ingressos propis reduint la pressió fiscal sobre les famílies
 
Pel que fa als ingressos municipals, destaca l’augment del pes dels ingressos propis —impostos locals, taxes, preus públics i d’altres—, que augmenten en 1 punt percentual, del 59 % al 60 %. La previsió per al 2017 és que l’Ajuntament ingressi 129,8 milions d’euros, que representa un increment del 4 % respecte al 2016. Aquest increment coexisteix amb la millora de la tarifació social i mediambiental i en l’aposta per les polítiques fiscals redistributives.
 
Així, la proposta d’ordenances i preus públics per a l’any 2017 —aprovats de forma inicial el passat 11 d’octubre— redueix la quota de l’IBI residencial en un 0,5 %, d’acord amb el compromís d’abaixar-lo un 2 % en aquest mandat. La resta d’impostos —IVTM, IAE i ICIO— mantenen el tipus tributari existent, mentre que les taxes i els preus públics s’incrementen en un 2 % de mitjana, si bé es congelen els preus públics dels serveis socials, d’educació i de salut. Es mantenen totes les bonificacions existents —famílies nombroses, habitatge de protecció social i activitats econòmiques vinculades a la producció cultural— i amb relació a l’IVTM, s’amplia la bonificació mediambiental als vuit períodes impositius des de la data de matriculació d’un vehicle. Creix un 3 % l’IBI econòmic que s’aplica només a les grans  empreses.
 
A L’Hospitalet, la pressió fiscal està per sota de la mitjana de les ciutats de més de 200.000 habitants d’Espanya i de les ciutats metropolitanes i capitals de província de Catalunya. Segons les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda, el municipi és el 5è per la cua entre les 14 ciutats més grans de 200.000 habitants i la 3a per la cua de les ciutats catalanes de l’entorn metropolità o que són capital de província.
 
Aportacions d’altres administracions. Pel que fa als ingressos de l’Estat, que són el 33 % dels ingressos totals, es mantenen respecte dels ingressos corrents del darrer exercici. El retorn dels impostos recaptats que rebrà la ciutat és de 71 milions d’euros, la  mateixa previsió que l’any passat quan va reduir la seva aportació en un 2,57 %. Val a dir que això és una previsió ja que no tenim pressupostos d’estat aprovats.
 
Les aportacions de la Generalitat s’incrementen del 3,5 % al 4,2 % per l’efecte del nou contracte Programa de Serveis Socials (7,7 milions d’euros destinats a la incorporació del grau 1 de dependència). Pel que fa al deute que la Generalitat manté amb aquest Ajuntament, a octubre de 2016 és de  5,5 milions d’euros.
 
A l’apartat d’altres institucions, la Diputació de Barcelona manté el suport econòmic als serveis socials bàsics, al servei de teleassistència i a les escoles bressol. També preveu l’aportació d’1,3 milions d’euros per al finançament de projectes esportius a la ciutat —Piscines Municipals de L’Hospitalet, camp de futbol i vestuaris del parc de la Torrassa i en altres instal·lacions esportives.
 
Les aportacions previstes per l’Àrea Metropolitana de Barcelona són de 8,1 milions d’euros per al finançament d’inversions.
 
El pressupost prioritza destinar els recursos a l’atenció a les persones
 
El pressupost per al 2017 assigna el 69,4 % dels recursos municipals, 164,14 milions d’euros, al benestar comunitari, a la prestació de serveis a les persones i al desenvolupament econòmic i foment de l’ocupació, amb un augment de 12,26 milions ( 8,07 %) en relació amb l’exercici 2016.
 
Les partides que s’incrementen són:
 
  • Serveis de benestar comunitari, medi ambient i habitatge i urbanisme. La partida destinada a manteniment del clavegueram, recollida de residus i neteja viària, enllumenat públic, parcs i jardins i pavimentació i manteniment de vies s’incrementa en més d’1 milió d’euros (2,39 %). 
 
  • Seguretat, convivència i civisme i mobilitat urbana. El seu pressupost s’incrementa en 633.400 euros (11,72 %).
 
  • Serveis socials, igualtat i LGTI, dependència i foment de l’ocupació. S’incrementen els recursos en un 18 %. Només l’assistència a persones dependents, amb l’ampliació del servei local de teleassistència, la nova licitació del servei d’atenció a domicili i l’aplicació del 1r grau de dependència suposa un increment de 2,5 milions d’euros.
 
  • Serveis a les persones: salut pública, educació, cultura, joventut i esports. Aquesta partida s’incrementa en prop de 2,3 milions d’euros (9,46 %). En aquest apartat hi ha els 237.700 euros que es destinen al programa de conversa en anglès amb auxiliars nadius adreçat als alumnes de 4t d’ESO dels centres educatius públics i concertats de la ciutat; els 220.000 euros destinats a la promoció de la cultura i esplais, els 200.000 al Districte Cultural, o els 200.000 euros al suport d’entitats esportives per ascens de categoria i altres èxits esportius.
 
  • Desenvolupament econòmic. La partida destinada a comerç i mercats, desenvolupament i foment del turisme, desenvolupament empresarial, innovació social i noves tecnologies augmenta en 476.500 euros (13,7 %).
 
  • Relació amb els ciutadans. Els recursos destinats a participació ciutadana, transparència i govern obert s’incrementa en 361.000 euros (16,16 %). 
 
  • Manteniment dels serveis generals de l’Ajuntament. El pressupost també destina més recursos a aquest apartat, amb un augment de recursos de 747.000 euros (8,72 %).
 
16,4 milions d’euros per a inversions
 
El 2017 l’Ajuntament de L’Hospitalet destinarà 16,4 milions d’euros a inversions, en el marc del Pla d’inversions 2016-2019 aprovat recentment. Així,  es finançaran actuacions orientades a dignificar la vida de les persones com ara la construcció dels nous casals de gent gran de Can Serra i Bellvitge; a millorar la xarxa d’equipaments existents, amb l’ampliació de l’EMMCA, la construcció del nou camp de futbol i els vestuaris del parc de la Torrassa i la millora de les instal·lacions de les Piscines Municipals de L’H; a modernitzar i fer més competitives les àrees industrials de la ciutat amb el projecte de millora de les infraestructures de la carretera del Mig i del Districte Econòmic, i un seguit d’actuacions singulars a cadascun dels barris per millorar la mobilitat, l’accessibilitat i la qualitat de l’espai públic, com ara l’arranjament de la Llosa de Sanfeliu, la urbanització de la plaça de Sant Jordi o el projecte de conversió en zona per a vianants del carrer del Progrés.
 
El pressupost municipal consolidat per a l’exercici 2017 —format pel pressupost de l’Ajuntament i de la societat municipal La Farga— és de 237,9 milions d’euros.
 
Participació ciutadana
 
A l’apartat de participació ciutadana ha pres la paraula l’associació Mujeres Pa’lante, que ha demanat el suport davant de les greus dificultats amb les quals es troben les persones estrangeres a l’hora de fer tràmits administratius. En aquest sentit, el Ple s’ha compromès a realitzar una moció conjunta o una declaració institucional sobre aquest tema en properes sessions.
 
També s’ha dirigit al Ple municipal el president del Comitè d’Empresa d’Spark Ibérica, que ha demanat el suport per al treballador d’aquesta empresa en desemparament legal per subrogació indeguda. Així, s’ha aprovat la moció presentada per ICV-EUiA-Pirates, ERC i la CUP en defensa de la llibertat sindical a l’empresa Spark Ibérica-Grup Vinci, i de suport a les mobilitzacions sindicals amb motiu del comiat per l’empresa de Jordi Celdran.
 
Moció a favor de mantenir les oficines liquidadores
 
A l’apartat de mocions, s’ha aprovat per unanimitat la moció presentada pel PSC, C’s, PP i CiU de suport a les oficines liquidadores. El text demana a la Generalitat que adopti un model de gestió tributària que mantingui un punt d’atenció a la ciutat que permeti suplir l’atenció personalitzada i en proximitat prestada fins ara per aquestes oficines. També demana que ofereixi als treballadors que han dut a terme les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs continuar realitzant la seva feina en la nova forma que es desenvolupi l’activitat per part de l’Agència Tributària de Catalunya.
 
A iniciativa d’ERC i la CUP-Poble Actiu, s’ha aprovat parcialment una moció  de suport a una universitat pública, gratuïta i de qualitat, a la qual puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus recursos.
 
També s’ha donat llum verda a les iniciatives de C’s d’implementar mesures contra la contaminació acústica a L’Hospitalet i d’instar el Govern de la Generalitat a fer que presenti en breu un programa de gratuïtat i préstec de llibres de text per a l’educació obligatòria als centres educatius.
 
A proposta d’ICV-EUiA-Pirates s’ha aprovat una moció que proposa la realització d’un manual de bones pràctiques a la comunicació institucional interna i externa i un pla de comunicació institucional. El text també demana facilitar les eines de comunicació de les quals disposa l’Ajuntament en igualtat de condicions per la totalitat dels representants de la ciutadania.
 
Han tirat endavant també el text presentant pel PP que demana la millora de la neteja a la ciutat; i els texts d’ERC en defensa del dret de les dones al treball en igualtat d’oportunitats, la creació d’una nova taxa per als pisos buits propietat d’entitats financeres i per garantir l’accés a la cultura i a l’esport a les persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.
 
S’han aprovat també dues mocions a iniciativa de CiU. La primera, per afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal i els beneficis d’incloure mecanismes de conciliació per a les empreses i, la segona, per conservar el màxim d’elements representatius de l’edifici El Coro —situat al carrer del Baró de Maldà, 24—  amb l’objectiu de preservar la memòria històrica de la ciutat.
 
Finalment, i a iniciativa de la CUP-Poble Actiu, s’ha donat llum verda a elaborar un estudi que reculli tots els locals i edificis públics cedits a diferents entitats i fixar de forma consensuada un protocol que reculli els indicadors objectius per a l’adjudicació de locals municipals a les entitats de la ciutat.