27.10.16 - GAVÀ • Garraf

Manifest per un aeroport responsable amb un territori sostenible i de qualitat

Jueves, 27 de Octubre de 2016
Es compleixen 10 anys del “Canvi de rol de pistes” de l'Aeroport de Barcelona–El Prat, una fita important que va permetre minimitzar l'impacte acústic derivat de la construcció de la tercera pista i que va suposar que, de la mà d'una nova operativa, s'articulés un consens territorial raonablement equilibrat envers la repercussió d'aquest infraestructura en l'entorn.
 
Coincidint amb aquest aniversari, els alcaldes i alcaldesses de Begues, Castelldefels, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sitges i Viladecans apostem per què l'Aeroport esdevingui el més responsable possible amb les ciutats i poblacions de la seva àrea d'influència i contribueixi amb major intensitat a tenir un territori de qualitat.
 
El 26 d’octubre de 2006 es van implementar aquestes maniobres. Van suposar una millora considerable, però tots aquests anys hem hagut de seguir treballant per tenir garanties sobre la minimització de l’impacte acústic: millorant el gir a mar, reclamant permanentment la no aplicació de configuracions lesives i exigint l'avaluació quantitativa de l’impacte acústic amb una xarxa sonomètrica que donés resposta real als habitatges afectats. I al mateix temps, per assegurar al màxim possible l'ús de les configuracions preferents i que qualsevol circumstància no impliqués necessàriament efectes nocius per a l'entorn.
 
Tot i la feina feta i els resultats positius dels darrers 10 anys, la situació respecte l'impacte acústic de l'Aeroport no és la que les nostres ciutats i la ciutadania demanden, ni compleix suficientment amb els valors de qualitat de vida que requerim i creiem que hi ha encara un notable marge de millora: volem que l'Aeroport de Barcelona – El Prat sigui un aliat i no una amenaça.
 
Tenint en compte tots aquests elements, i amb la voluntat que des del diàleg constructiu s'assoleixin novament resultats positius, els alcaldes i alcaldesses signants:
 
Manifestem:
 
  • ESTUDIS D’ESCENARIS FUTURS. Tot i reconèixer les virtuts de l'actual model d'operacions en pistes segregades, tenim la necessitat d’obtenir solucions més efectives contra l’impacte acústic i ambiental, tot avançant cap a una millor operativa aeroportuària.
 
  • MENYS CONFIGURACIONS LESIVES, MÉS COMPENSACIONS. Cal analitzar totes les possibles alternatives per no haver d'aplicar configuracions que són altament lesives per al territori, i cal avaluar, amb valors reals, l’impacte que generen. Una opció seria maximitzar l'ús de la pista transversal, tal com s’ha aplicat en alguna ocasió. Així mateix, cal treballar i acordar un model de compensacions directes als municipis pels impactes acústics, ambientals i territorials reals que pateixen.
 
  • DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL. Analitzar amb profunditat el grau de compliment de la DIA ara existent, tant pel que fa a les previsions acústiques com a la resta d'apartats, i alhora examinar la vigència de les premisses que s'hi detallen.
 
  • LA CSAAB, PUNT DE REFERÈNCIA. Apostem de manera inequívoca pel manteniment i reforçament de la CSAAB com espai de referència en les relacions i decisions sobre territori i Aeroport. Però reclamem que se n’estableixi una periodicitat regular i s'hi impulsin totes les alternatives i propostes que plantegem.
 
  • PRESÈNCIA I COL·LABORACIÓ EN ELS ÀMBITS DE DECISIÓ. Cal que el territori participi activament en les instàncies de decisió respecte la gestió de l’Aeroport. Volem que el territori sigui present en els espais de promoció econòmica i turística de l'Aeroport i l'àrea d'influència, i tenir la condició de membres consultius del nou Pla Estratègic de l’Aviació a Catalunya 2030 que està elaborant la Generalitat. I reclamem que el gestor aeroportuari es comprometi a treballar amb els ciutadans i ciutadanes dels nostres municipis per crear fòrums de debat on poder compartir les inquietuds, queixes i iniciatives que es puguin promoure, en línia amb el que realitzen de forma habitual els Departaments Mediambientals dels principals aeroports europeus.
  •  
TRASLLAT DEL MANIFEST
 
Acordem fer arribar aquest manifest al President del Govern d’Espanya; al President de la Generalitat de Catalunya; al Ministre de Foment; a la Ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient; al President d’AENA; a la Directora de l’Aeroport de Barcelona; a la Comissió de Seguiment Ambiental de l’Aeroport de Barcelona (CSAAB); al Grup de Treball Tècnic de Sorolls (GTTR); als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat; a la Presidenta del Parlament de Catalunya i als diferents grups parlamentaris; al Conseller de Territori i Sostenibilitat; al Director General de Transport i Mobilitat; als presidents de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya; a les associacions de veïns afectades per l’impacte aeroportuari del territori; i a l’Alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.