28.10.16 - SANT CUGAT DEL VALLÈS • Vallès Occidental

L’Ajuntament de Sant Cugat subvencionarà entre el 20% i el 66% de l’IBI a les llars amb pocs recursos econòmics

Viernes, 28 de Octubre de 2016

L’objectiu és destinar nous ajuts socials per a qui més ho necessita. Les sol·licituds s’han de presentar a l’OAC entre el 2 i el 30 de novembre

L’Ajuntament destina 125.000€ per cobrir les sol·licituds, que s’atendran per ordre cronològic d’arribadaLa quantitat econòmica que s’atorgarà varia progressivament en funció dels ingressos de la unitat de convivència, el nombre de persones que en formen part i el valor cadastral de l’immoble on habiten
 
L’Ajuntament amplia els ajuts socials destinats a pagar l’Impost de Béns Immobles (IBI). A més dels ajuts ja existents per a majors de 65 anys, famílies nombroses i monoparentals, ara s’ha creat una nova línia per pagar part de l’IBI a les llars amb pocs recursos econòmics.
 
L’objectiu d’aquesta iniciativa, inclosa en el pacte d’estabilitat pressupostària 2016 entre l’equip de govern i ERC-MES, és destinar més ajuts fiscals per a qui més ho necessita. D’aquesta manera es dóna un pas més en la voluntat de potenciar les polítiques de progrés social, un dels quatre grans àmbits d’actuació establerts en el Pla d’Actuació de Mandat (PAM).
 
La quantitat econòmica del nou ajut se situarà entre un mínim del 20% i un màxim del 66% de l’import de l’IBI. Variarà progressivament en funció de les següents especificitats (adjuntem document amb taula completa):
 
Ingressos de la unitat de convivència: no pot superar en 3’5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)
Nombre de persones que formen part de la unitat de convivència: es valorarà fins a un màxim de quatre persones que formin part d’aquesta unitat
Valor cadastral de l’immoble: ha de ser com a màxim de 250.000€
L’import màxim que s’atorgarà és de 250€.
 
Les sol·licituds per obtenir aquest ajut social s’han de presentar a l’OAC entre el 2 i el 30 de novembre. Els ciutadans que visquin de lloguer en un immoble i que per contracte hagin de pagar l’IBI, també podran sol·licitar-lo. Es pot consultar tota la documentació que cal portar al web www.santcugat.cat/ajuts-ibi.
 
L’Ajuntament ha destinat inicialment una línia pressupostària de 125.000€ per cobrir les sol·licituds que es presentin. S’atendran per ordre cronològic d’arribada.