03.11.16 - VALLS • Alt Camp

VallsJove impulsa uns nous ajuts per facilitar l’accés dels joves a habitatges de lloguer

Jueves, 03 de Noviembre de 2016

És la primera vegada que s’obre una línia d’ajuts d’aquestes característiques i la convocatòria s’obrirà a lloguers realitzats ja aquest any 2016

 

Es prioritza els joves que lloguin un habitatge al barri antic i les subvencions es concediran en funció dels ingressos
 
El servei de Joventut de l’Ajuntament de Valls VallsJove ha aprovat les bases de la nova línia de subvencions municipals per facilitar l’accés dels joves a habitatges de lloguer. És el primer cop que el consistori obre una convocatòria d’ajuts de lloguer d’aquestes característiques per a joves d’entre 18 i 35 anys i té per objectiu afavorir la seva emancipació. En aquest sentit, els ajuts s’inscriuen en les noves línies de VallsJove centrades en projectes que afavoreixin el desenvolupament personal i professional dels joves i que, junt amb els aspectes vinculats a l’accés a l’habitatge, es concentren en aspectes com els de formació i treball.
 
Els nous ajuts contribuiran a reduir les dificultats amb les que es troben els joves vallencs per accedir a un habitatge. Tot i que la convocatòria no s’obrirà fins a principis de l’any 2017, s’hi podran presentar els joves que hagin signat un contracte de lloguer des de l’1 de gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 2017. Es prioritza per a la concessió de les subvencions els joves que lloguin un habitatge al Barri Antic, amb l’objectiu de fomentar que hi estableixin residència i que es contribueixi així a la regeneració urbana del centre històric i al rejoveniment progressiu de la seva població.
 
A la vegada, les subvencions es concediran en funció dels ingressos de la unitat de convivència dels joves, primant els que tinguin uns ingressos inferiors a 11.951 euros. També els joves amb discapacitat, membres de famílies nombroses o monoparentals, en situació d’atur o en altres situacions socials o econòmiques de vulnerabilitat tindran preferència en la concessió de subvencions. Per accedir als ajuts cal estar empadronat i residir efectivament a Valls des de fa 2 anys i que els pares dels sol·licitants no siguin propietaris de dos o més habitatges, llevat que s’acrediti la impossibilitat real de destinar-los a l’habitatge dels fills.
 
El preu màxim del lloguer de l’habitatge no pot superar els 500 euros per acollir-se a les noves subvencions. En cas de concessió dels ajuts, aquests cobriran les despeses dels dos primers mesos de lloguer, així com les vinculades a l’administrador de finques. D’aquesta manera, s’ajuda al jove a fer front a la despesa inicial, un dels frens principals per als joves a l’hora de plantejar-se emancipar-se dels pares i llogar un habitatge.
 
Les noves bases s’han elaborat conjuntament amb la regidoria d’Habitatge. En aquest sentit, els interessats i sol·licitants es poden adreçar a l’Oficina Local d’Habitatge-Provalls, des d’on es centralitzaran totes les gestions i es resoldran totes les qüestions vinculades a la nova línia de subvencions.
 
Aquesta propera convocatòria de subvencions per a fomentar el lloguer d’habitatges s’inscriu en les línies prioritàries establertes per VallsJove d’incrementar els recursos a programes específics de desenvolupament personal i professional dels joves. Així, a més de l’habitatge, s’han ampliat polítiques per a joves en àmbits com el de la formació, amb la participació de l’Ajuntament en el programa d’ajuts a l’ensenyament postobligatori que impulsen la Fundació Ciutat de Valls i Càritas, o també en el camp del treball, en concret amb les futures línies de suport a l’emprenedoria juvenil.