03.11.16 - BARCELONA • Barcelonès

L'Ajuntament de Barcelona posa mesures per dignificar l’entorn de l’estació de la Sagrera

Jueves, 03 de Noviembre de 2016

Amb l’objectiu de dignificar aquesta “ferida oberta”, s’invertiran d’entrada 5 milions d’euros en una reserva de sòl per construir-hi 105 habitatges de protecció oficial i s’hi desenvoluparan diversos projectes urbanístics.


Estació de la Sagrera.
L’Ajuntament de Barcelona posa fil a l’agulla en tot allò que li competeix en l’entorn de l’estació de la Sagrera. Amb l’objectiu de dignificar aquesta “ferida oberta”, segons ha explicat la tinenta d’alcaldia Janet Sanz, s’invertiran d’entrada 5 milions d’euros en una reserva de sòl per construir-hi 105 habitatges de protecció oficial i, més endavant, s’hi desenvoluparan diversos projectes urbanístics. Sanz ha insistit a reclamar al gestor d’infraestures Adif que reprengui de manera immediata aquestes obres i també que acceleri la nova estació de Sant Andreu Comtal.
“Tan bon punt coneguem el nom del nou ministre o la nova ministra de Foment, li demanarem una reunió”, ha manifestat Janet Sanz, i ha afegit: “La Sagrera és una prioritat absoluta per a Barcelona. El nou Govern de l’Estat ho ha de tenir clar, com també que les obres de l’estació no poden esperar més.”
Per la seva banda, la regidora del districte de Sant Andreu, Carmen Andrés, ha ressaltat: “La paralització de les obres perjudica el dia a dia dels veïns.” I ha exigit a Adif “un espai d’obres digne, amb enllumenat i amb el cablejat endreçat”.
El Govern municipal no vol quedar-se de braços plegats, i per això impulsarà les actuacions següents:
  • Destinar la parcel·la situada als carrers Gran de la Sagrera, de Garcilaso i de Berenguer de Palou per construir-hi 105 habitatges de protecció oficial, amb un pressupost de 5 milions d’euros.
  • Redactar i formular una nova modificació del Pla general metropolità (MPGM) per reordenar el sector de la rambla de Prim, amb un pressupost de 54.450 euros i un termini de 24 mesos.
  • Redactar un estudi d’alternatives i del projecte de construcció d’un carril bici en la zona de la Sagrera i Sant Andreu. El pressupost és de 43.560 euros, i el termini, de 8 mesos.
  • Redactar el projecte de construcció d’un tram del parc del Camí Comtal i dels carrers situats davant del triangle ferroviari, amb un pressupost de 94.380 euros i un termini de 9 mesos.
  • Redactar el projecte de construcció d’un tram del parc del Camí Comtal enfront de la Torre del Fang. El pressupost és de 43.560 euros, i el termini, de 9 mesos.
  • Planificar i gestionar la implantació de les xarxes de serveis urbans en l’àmbit de la Sagrera – Sant Andreu (enllumenat, clavegueram, etcètera). El pressupost és de 121.000 euros, i el termini, de 24 mesos.
A banda d’aquestes accions, l’Ajuntament està avançant l’execució de diverses actuacions de condicionament a l’entorn de la construcció del col·lector de Prim que no estaven previstes en el contracte adjudicat per Adif. L’objectiu és executar aquestes petites actuacions per facilitar l’inici de l’obra de construcció del col·lector, que és crítica perquè és un obstacle per reprendre i acabar altres obres de la zona de la Sagrera.