04.11.16 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT • Barcelonès

L’Hospitalet signa el Pacte local per l’educació

Viernes, 04 de Noviembre de 2016

Amb un total de 105 signants entre grups polítics, entitats educatives, socials, veïnals i sindicals, AMPA i centres educatius de la ciutat

Instantànea dels signants d l'acord. Foto: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. 
El document recull un total de 155 propostes d’actuació per afrontar els reptes que té el municipi en l’àmbit de l’educació
El Govern de L’Hospitalet; els grups polítics municipals del PSC, ERC i Convergència-PDCat; entitats educatives, socials, veïnals i sindicals, i diverses AMPA i centres educatius de la ciutat han signat avui el Pacte local per l’educació de L’Hospitalet. El text recull que l’educació pública és “un servei essencial de la comunitat, destinat a fer que l’educació sigui accessible per a tothom, sense distinció de cap classe, en condicions d’igualtat d’oportunitats, amb la garantia de regularitat i continuïtat, i amb l’adaptació progressiva als canvis socials”. El document estableix una sèrie d’acords que permetran al municipi afrontar els reptes que té en l’àmbit de l’educació. 
Del total de 105 signants, 50 són centres educatius —que acullen prop de 20.000 alumnes—, encara que es preveu que continuïn arribant adhesions de la comunitat educativa al llarg del trimestre a mesura que es convoquin els consells escolars dels centres. Quant a col·lectius, han signat el Pacte una quarantena d’entitats vinculades al món de l’educació, com ara la FAPAC — que aglutina una cinquantena d'AMPA de la ciutat—, així com els sindicats CCOO i UGT. S’adjunta llistat d’adhesions.
L’alcaldessa Núria Marín ha dit del Pacte local per l’educació que és un “bon document que tirarem endavant col·lectivament”.  “Tots i totes els que l’hem donat suport” —ha afegit— “compartim el convenciment que l’educació és la millor garantia per aconseguir una societat cohesionada i amb igualtat d’oportunitats. Amb l’adhesió a aquest pacte ens comprometem a continuar treballant perquè L’Hospitalet sigui la ciutat educadora i transmissora de valors que ens defineix com a col·lectiu”. Marín ha conclòs la seva intervenció dient que si bé aquest acte és molt important “és un punt i seguit i, a partir d’ara, comença la feina de veritat”.
El Pacte local per l’educació de L’Hospitalet s’ha signat avui després d’un procés participatiu de tot un curs (2015-2016), en el qual s’han fet una quinzena de reunions i s’han debatut prop de 300 esmenes. Aquest procés participatiu ha tingut l’objectiu de consensuar acords amb tota la comunitat educativa i els grups polítics per afrontar els reptes del municipi en l’àmbit de l’educació. El Pacte també vol garantir el dret a l’educació de tots els ciutadans i les ciutadanes de L’Hospitalet a través d’un model de ciutat educadora on la igualtat d’oportunitats, l’èxit educatiu i la convivència siguin prioritaris.