05.05.17 - CERDANYOLA DEL VALLÈS • Vallès Occidental

S'activa una versió millorada del Sistema d'Informació Geogràfica municipal de Cerdanyola

Viernes, 05 de Mayo de 2017

L'eina actualitza i millora una font d'informació i coneixement al servei de la ciutadania. La seva activació és un nou pas per aprofundir en la transparència i l'accés universal a la informació municipal


Captura de la versió millorada del Servei d'Informació Geogràfica. Foto: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha activat una nova versió del SIG (Sistema d'Informació Geogràfica) que aporta millores destacades amb la nova plataforma
Hi destaquen la millora de la usabilitat dels visors actuals i adequació als canvis tecnològics. Es tracta de visors temàtics de planejament, educació i guia urbana amb un disseny responsiu i adaptat a dispositius mòbils i tauletes. Augmenta la productivitat al compartir la plataforma tecnològica i la informació entre totes les àrees municipals, facilitant la coordinació entre elles i fomentant l’ús de totes les dades disponibles per a finalitats de gestió. Com a conseqüència augmenta la informació geolocalitzada al territori i permet el creuament de les dades obtingudes amb altres bases de dades municipals.
La nova plataforma del SIG permet una millor comunicació amb la ciutadania perquè en disposar de visors geogràfics a Internet permet la difusió d’informació com el planejament urbanístic de forma senzilla i atractiva. Aquesta difusió es fa en un entorn més segur perquè la part del SIG d'ús municipal presenta un visor instal·lat dins la Intranet i amb accés restringit per usuari i contrasenya personal i permisos d'accés a la informació per grups d'usuaris. I ofereix la possibilitat de fer cerques per temàtiques i facilitat d'accés a les dades geogràfiques.
La nova plataforma SIG municipal està formada per eines d’escriptori per tècnics especialistes, dedicades a treballs d’edició i manteniment gràfic, gestió de bases de dades geogràfiques, generació de nova cartografia municipal, bolcat de cartografia temàtica, com per exemple, planejament o xarxes de serveis; una Base de Dades geogràfica en format PostGIS; aplicacions web de visualització i consulta a nivell corporatiu a la xarxa intranet municipal i aplicacions web de visualització i consulta a Internet.
La nova plataforma del SIG municipal no té cap cost anual de llicència associat. Tot el programari emprat és OpenSource i per tant, permet un número il·limitat d’usuaris.
En breu també es disposarà d'una APP SIG mòbil d'ús intern, que permetrà als tècnics municipals inventariar de forma ràpida des de dispositius mòbils, diferents elements de la via pública com bancs, guals, passos de vianants, escocells, fanals, jardineres... És una millora d’alt valor afegit i sense cost.
SIG
El SIG és un sistema informàtic capaç d'integrar, emmagatzemar, editar, analitzar, compartir i mostrar informació amb referències geogràfiques de la ciutat.