26.10.11 - BARCELONA • Barcelonès

L'ACM i la FMC arriben a un consens per repartir-se la presidència del Consell de Governs Locals

Miércoles, 26 de Octubre de 2011
Barcelona (ACN).- L'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat repartir-se la presidència del Consell de Governs Locals. L'òrgan, que es constituirà aquest dijous, estarà presidit durant dos anys per Manel Bustos, i Miquel Busch li prendrà el relleu els dos exercicis següents. Tots dos han destacat la capacitat de consens entre entitats i forces polítiques. Bustos i Buch han deixat clar que aquest òrgan no suposarà cap càrrega administrativa ni econòmica perquè neix amb "cost zero". El Consell de Governs Locals, una institució prevista a l'Estatut, ha de representar els municipis en la tramitació parlamentària de lleis que afectin a les administracions locals.