15.06.17 - LLEIDA • Segrià

La Paeria destinarà prop de 550.000 euros a la gestió dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa municipals

Jueves, 15 de Junio de 2017

La Comissió Informativa ha aprovat la proposta del Ple de clàusules administratives i prescripcions tècniques que regirà la contractació del servei dels Centres Oberts de Remolins, Companyia, Pas a Pas, Mercat i Gínjol, així com l’inici de la seva licitació

Moment de la Comissió Informativa lleidatana. Foto: Ajuntament de Lleida.
La Comissió Informativa de les Polítiques de Drets i Serveis a les Persones, per a la Política Cultural, de l’Educació, Esports i de la Participació ha exposat la proposta d’aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que ha de regir la contractació dels serveis d’intervenció socioeducativa (SIS) municipal, que és com es denominaran els Centres Oberts, segons el nou model de la Generalitat

La proposta, que inclou l’inici de la licitació, fa referència als centres municipals de Remolins, Companyia, Pas a Pas, Mercadet i Gínjol. La nova licitació preveu 548.900 euros (sense iva), xifra que incrementa en 76.000 euros la partida de diners que es destinaven amb el model de gestió anterior per la incorporació i modificació de serveis.
El Centres Oberts Municipals són serveis diürns d’atenció a infants de 3 a 18 anys en situació d’especial vulnerabilitat. Realitzen una tasca socioeducativa en horari extraescolar adreçada a infants, adolescents i joves, compensant els dèficits socioeducatius de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la intervenció familiar i el treball en xarxa. Formen part de la cartera de Serveis Socials de Catalunya i reben suport del Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya en el marc del Contracte Programa. Cada espai municipal determina quines són les seves necessitats i idoneïtats del contracte que l’ha d’administrar.
Un altre dels punts de l’ordre del dia ha estat el projecte d’atenció i acollida a les persones que arriben a Lleida durant la campanya de la fruita. Enguany els serveis se centralitzen a l’antic convent de Santa Clara. L’Oficina Única d’atenció social ha iniciat l’activitat aquest dilluns i avui ho han fet els diferents serveis, seguint amb el funcionament del projecte integral de la campanya anterior. Entre les novetats, destaca un punt d’informació i orientació sociolaboral. El projecte és possible gràcies al treball conjunt de la Xarxa d’entitats socials d’atenció a les necessitats bàsiques i dels seus voluntaris i a la implicació també d’empresaris i sindicats.
La comissió ha donat compte dels ajuts econòmics a famílies dels diferents barris de la ciutat i dels ajuts inclosos en l’Àrea d’Inclusió. En total són 126 per un valor de 62.166,19 euros.
Entre altres, l’àrea de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació ha informat sobre la proposta de convocatòria de subvenció de les diferents línies de Drets Civils i Cooperació, i la Regidoria de Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i l’Esport ha presentat la proposta d’aprovació inicial de les Bases del Premi Lleida Visual Art i del conveni de col·laboració entre la Paeria i la Universitat de Lleida perquè la Biblioteca-Fonoteca de l’Auditori Municipal Enric Granados formi part del catàleg de la Biblioteca de la UdL.