15.06.17 - BARCELONA • Barcelonès

Diagnosis TIC per al territori barcelonès

Jueves, 15 de Junio de 2017

La Diputació de Barcelona ha lliurat diagnosis tecnològiques als ajuntaments de Cànoves i Samalús, Castellterçol, Òdena i la Llagosta. A Moià, dins el mateix àmbit TIC, s’ha entregat el projecte per adequar el cablatge de l’edifici Can Carner, de titularitat municipal.


Imatge del cablatge de l’edifici Can Carner de Moià.
Aquests estudis han estat elaborats per la pròpia corporació.
Les diagnosis inclouen l’inventari dels recursos TIC i dels projectes de l’ajuntament, una anàlisi del model organitzacional de treball i, en general, de la gestió dels actius tecnològics. Aquests treballs estan enfocats a determinar l’estat actual de les tecnologies de la informació municipals, enteses com a servei intern i al ciutadà i a obtenir un pla d’accions a curt termini per assolir un nivell de control de la gestió tecnològica. 
Les diagnosis permeten, per tant, recomanar assistències tècniques o, el que és el mateix, suports puntuals per a la implementació de determinades mesures derivades de la diagnosi, com l’elaboració de plecs o contractes, supervisió de serveis, actuacions concretes, etc.
La Diputació de Barcelona dóna assistència tècnica als ajuntaments en la planificació de la gestió de l’àmbit tecnològic, en concret, amb l’elaboració de treballs de diagnosi i plans directors, amb l’objectiu d’assolir una gestió eficient dels actius tecnològics. Aquest recurs és una de les línies de suport als municipis del Catàleg de serveis, i s’emmarca dins del capítol de sistemes d’informació municipals.