10.08.17 - BARCELONA • Barcelonès

La Diputació de Barcelona subvenciona les despeses del transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs" per al 2018

Jueves, 10 de Agosto de 2017

La Diputació de Barcelona ha aprovat les bases reguladores de subvencions als ajuntaments de la demarcació per fer front a les despeses del transport escolar de la campanya Coneguem els nostres parcs 2018 (de gener a juny), publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del 2 d'agost. 


Els alumnes que realitzen l'activitat són de sisè curs de centres d'ensenyament primari. Foto: XPN/Diputació de Barcelona.
El termini de presentació de sol·licituds acaba el 29 de setembre.
La Diputació hi destinarà un màxim de 60.000 euros per fer front a les despeses del transport dels escolars de sisè curs de primària dels centres d'ensenyament que realitzin visites als parcs naturals que gestiona la corporació.
Lloc de presentació de les sol·licituds: qualsevol dels registres de la Diputació de Barcelona així com qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de Règim de les Administracions Públiques i del Procediment comú. Els Ajuntaments hauran de justificar la realització de l'activitat subvencionada abans de l'1 d'octubre de 2018.
Trobareu tota la informació així com els documents necessaris per a sol·licitar la subvenció a l'enllaç següent: http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/ajuntaments.
Coneguem els nostres Parcs
El programa d'educació ambiental Coneguem els nostres parcs es fa conjuntament amb els municipis participants i està gestionat per l'empresa de serveis ambientals Lavola. Està adreçat a escolars de sisè curs de primària perquè coneguin de la mà de monitors ambientals alguns dels espais protegits que conformen la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
L'objectiu és que els alumnes identifiquin els elements que integren el medi natural, els ecosistemes i les espècies que hi habiten; reconeguin la seva funció com a espai de lleure; aprenguin a fer un bon ús dels espais naturals públics, en valorin la seva conservació i aprenguin a respectar-los.
El programa està estructurat en dues fases: a la primera fase, l'activitat té lloc a l'aula, i, a la segona, en canvi, és realitza una sortida a un dels set parcs que participen en el programa i que gestiona la Diputació de Barcelona (Parc Natural del Montseny - Reserva de la Biosfera, Espai Natural de Guilleries-Savassona, Parc del Castell de Montesquiu, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc del Garraf , Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i Parc Agrari del Baix Llobregat).