7.11.11 - REUS • Baix Camp

L'Ajuntament de Reus obté els 4,3 MEUR del crèdit ICO per pagar factures pendents d'autònoms i pimes

Lunes, 07 de Noviembre de 2011
Reus (ACN).- L'Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha concedit a l'Ajuntament de Reus la totalitat del crèdit de 4,3 milions d'euros que havia sol·licitat per finançar part de la despesa procedent de l'exercici de 2011 i reduir el dèficit municipal. Els pagaments de les factures es van iniciar el passat 14 d'octubre, i tenen preferència en el cobrament els autònoms i petites i mitjanes empreses, per tal d'alleugerir la seva actual situació econòmica. Segons l'alcalde de Reus, el convergent Carles Pellicer, el crèdit suposa un alleugeriment de la situació de la Tresoreria municipal, que amb aquesta línia pot fer front de forma preferent al pagament de les factures de proveïdors anteriors al 30 d'abril d'aquest 2011.

La sol·licitud del crèdit ICO, aprovada en la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament del passat 29 de juliol, va ser la primera mesura del govern per corregir el dèficit municipal. L'informe de la Intervenció General sobre la situació econòmica i financera de l'Ajuntament va posar de manifest que el Pressupost de l'exercici 2011 ha hagut d'absorbir una despesa significativa, de prop de 6 milions d'euros, provinent de l'exercici 2010 sense el seu corresponent finançament. Aquest fet, junt amb d'altres condicionants, feia preveure finalitzar l'exercici 2011 amb una situació de desequilibri financer de l'ordre de 13,5 milions d'euros si no s'adoptaven mesures de correcció.

Aquesta línia ICO, aprovada mitjançant "Reial Decret Llei 8/2011, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contretes per les entitats locals, de foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa", permet efectuar ara el pagament d'aproximadament uns 4,3 milions d'euros en factures de proveïdors anteriors al 30 d'abril d'enguany.