04.10.17 - BARCELONA • Barcelonès

15 ajuntaments, al curs de prevenció d'incendis en urbanitzacions

Miércoles, 04 de Octubre de 2017

Des del setembre fins al novembre s’està realitzant la primera edició del curs semipresencial de Prevenció d'incendis forestals a les zones d'interfície urbana-forestal.


Imatge d’arxiu. Foto: Diputació de Barcelona.
La configuració d’aquest curs és un clar exemple de col·laboració transversal entre dos unitats organitzatives: la Gerència de Serveis d’Espais Naturals i la Direcció de Serveis de Formació. La primera facilitant el coneixement tècnic especialitzat i la segona assessorant en el seu disseny, en l’elaboració de materials i acompanyament en la funció docent als especialista de la Gerència, ja que està impartida per docents interns.
Els principals objectius d’aquesta acció formativa són:
  • Aplicar eines d’assistència tècnica en l’execució de mesures de prevenció d’incendis forestals.
  • Conèixer els criteris tècnics establerts en el Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana.
  • Identificar les fases de treball que ha de realitzar l’assistència tècnica.
A aquest curs assisteixen enginyers, enginyers tècnics , arquitectes i arquitectes tècnics de 15 ajuntaments. En les sessions que portem fins al moment tots ells coincideixen en valorar molt positivament el curs no només pels coneixements que estan rebent sinó també per la oportunitat d’intercanvi d’experiències que els suposa.