10.10.17 - BARCELONA • Barcelonès

Agricultura abona més de 3,4 milions d'euros en ajuts als plans de reestructuració i reconversió de la vinya a 787 viticultors

Martes, 10 de Octubre de 2017

L’import total pagat durant aquesta campanya ha estat de 8,08 M€

El Departament d'Agricultura efectuarà aquest pagament tot i la intervenció econòmica que pateix la Generalitat de Catalunya per part de l'Estat

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya abonarà, aquesta setmana, el pagament de 3,47 M€ d’ajuts a plans de reestructuració i reconversió de la vinya corresponents a les campanyes 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 i 2013/2014 a 787 beneficiaris.
 
 
L’assignació inicial del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària per al 2017 a Catalunya va ser de 4,60 M€, però l'esforç realitzat pel DARP en la certificació i tramitació d’expedients durant aquest estiu i el mes de setembre ha permès aconseguir una nova assignació de fons de 3,48 M€. Finalment, durant aquesta campanya FEAGA 2017 s’ha pagat un total de 8,08 M€.
 
L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, amb finançament 100% de la Unió Europea (UE), que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector.
 
Dades de l’import, nombre de beneficiaris i superfície que comprenen els pagaments efectuats aquest any 2017:
 
 
El Departament d’Agricultura, com a organisme pagador reconegut, efectuarà aquest pagament tot i la intervenció econòmica que pateix la Generalitat de Catalunya per part de l'Estat.
 
 
Per a més informació i mapa de distribució comarcal: