26.10.17 - AMPOSTA • Montsià

Amposta aprova el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible

Jueves, 26 de Octubre de 2017

L’objectiu és reduir un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle respecte l’any 2005


Adam Tomàs, alcalde d'Amposta. Foto: alcaldes.eu
Reduir un 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2020 respecte l’any 2005, tot augmentat l’eficiència energètica i incrementant l’energia provinent de fonts renovables

Aquest és l’objectiu del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) de l’Ajuntament d’Amposta, que es va aprovar en el ple del 2 d’octubre, un document que s’estructura conforme els  ompromisos adquirits amb l’adhesió voluntària al Pacte d’Alcaldes.
En el pla s'inclouen 27 actuacions que permetran reduir 21.353 tones de CO2 del municipi i assolir l’objectiu mínim establert per l'any 2020.

Les accions s’han organitzat en diferents línies estratègiques: eficiència energètica, energies renovables, mobilitat i residus. Aquestes actuacions es dirigeixen principalment a reduir el consum energètic derivat de l’activitat de l'Ajuntament, però també el consum energètic dels sectors inclosos en el PAES: domèstic, serveis, transport i gestió de residus.
Aquest és un mecanisme per implicar a totes les administracions locals europees en l'adopció de mesures per afavorir l’estalvi energètic i les energies renovables.
L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, ha destacat que és un actuació que s’emmarca dins dels compromisos del programa de govern de “ser sensibles a la modernització i la eficiència per tal de fer un món més sostenible”.