13.11.17 - GIRONA • Gironès

Joventut inverteix 1,5 M d'euros a les comarques gironines el 2017 a través del contracte programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Lunes, 13 de Noviembre de 2017

Es destinen als professionals de joventut, a les Oficines Joves i a les activitats que es duen a terme amb els Plans Locals i Comarcals de Joventut

La Taula de Demarcació de Joventut fa balanç aquest matí a Girona del desplegament de les inversions al territori

Les comarques gironines rebran aquest any un total d’1.502.672 euros per part de la Generalitat de Catalunya per a desplegar les polítiques de joventut als diferents municipis i comarques. Aquest pressupost, així com també totes les actuacions que se’n deriven, queda recollit al contracte programa 2017 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, document que aquest matí s’ha presentat a la Taula de Demarcació de Joventut de les comarques gironines.
 
Bona part d’aquest pressupost, un total de 973.023 euros, es destinaran als plans locals i comarcals de joventut que s’impulsen a 153 ens locals de les comarques gironines. Mitjançant aquests plans, els diferents ajuntaments i consells comarcals duen a terme diferents actuacions que el propi món local ha definit com a estratègiques per donar resposta a les necessitats particulars dels joves de cada municipi. En total, a les comarques gironines hi ha avui 234.178 nois i noies de 15 a 29 anys, equivalent al 15,5% del total de població.
 
A més de dotar diferents poblacions gironines de personal tècnic compartit per a desplegar aquestes polítiques, les actuacions dels plans locals i comarcals de joventut abasten diferents línies d’actuació que van des d’aspectes laborals a temes de salut jove, passant per l’oferta educativa o la cultura. Totes les estratègies i actuacions fixades als plans de joventut segueixen els principis de qualitat, participació, transformació i integralitat, i són avaluades per la DGJ. Joventut també revisa que les actuacions concretes concordin amb el marc general que estableix el Pla Nacional de Joventut 2020 i el Pla d’Actuació Territorial de Joventut 2020, fixats per ampli consens de la joventut organitzada, el món local i la Generalitat.
 
El contracte programa del Departament de TSF que aquest matí s’ha donat a conèixer a la Taula de Demarcació de Joventut a Girona –en una reunió en què han assistit tècnics i consellers comarcals de joventut- també ha consignat un total de 257.000 euros per al manteniment i el desplegament del catàleg de servei a les Oficines Joves (OJ) que hi ha en funcionament a les capitals de les vuit comarques gironines. Juntament amb els Punts d’Informació Juvenil gironins, aquestes vuit OJ  formen part de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil i van atendre el 2016 un total de 208.881 usuaris i 283.013 consultes, majoritàriament relacionades amb l’oferta educativa i el mercat laboral.
 
Finalment, el Contracte Programa també inclou una partida destinada als serveis comarcals de joventut de la demarcació de Girona, que per aquest 2017 és de 272.648 euros. Amb aquest pressupost, els vuit consells comarcals cobreixen les competències que tenen delegades en matèria de coordinació del servei comarcal, de supervisió de les instal·lacions juvenils (cases de colònies, albergs, campaments juvenils, aules de natura i granges escola) i de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Al llarg de l’any 2016, la DGJ va registrar a les comarques gironines un total de 1.651 activitats d’educació en el lleure. El nombre de participants a aquestes activitats a la demarcació va ser de 62.940, entre joves i monitors.
 
Diagnòstic compartit
 
La Taula de Demarcació de Joventut és l’òrgan encarregat de fer el diagnòstic, identificar les problemàtiques, establir les prioritats i, finalment, elaborar les propostes en matèria de joventut de la demarcació. Els resultats d’aquesta taula són el recull de les propostes recollides a les Taules Comarcals de Joventut i, posteriorment, són elevades a la comissió interinstitucional de joventut. En aquesta comissió, d’àmbit nacional, és on s’aproven les propostes concretes que acabaran impulsant els municipis a través del Pla d’Actuació Territorial de Polítiques de Joventut.
 
Al conjunt de Catalunya, el pressupost de la DGJ per al món local mitjançant el contracte programa 2017 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és d’un total de 6.384.150 euros. D’altra banda, el conjunt de la Generalitat inverteix un total de 284,5 milions d'euros en polítiques de joventut aquest 2017, a través del desplegament de 529 actuacions recollides al Pla d'Actuacions en Polítiques de Joventut 2017-2020.