14.11.17 - BARCELONA • Barcelonès

Quina és la incidència en la potestat normativa local de la Llei de procediment administratiu comú?

Martes, 14 de Noviembre de 2017

Amb una assistència de 220 electes i tècnics i tècniques locals, la Federació de Municipis de Catalunya està celebrant avui una sessió del Seminari de Dret Local per debatre com la Llei del procediment administratiu comú incideix en els governs locals, a més de debatre també sobre el recurs de cassació


Imatge de la sessió. Foto: FMC.
Per parlar de la incidència de la llei, en aquesta sessió hem convidat Lucía Casado Casado, professora de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili. Pel que fa al recurs de cassació, comptem amb Dimitry Berberoff Ayuda, magistrat del Tribunal Suprem.
El Seminari de Dret Local 2017-2018, que va començar el passat 20 d'octubre i que es perllongarà fins al mes de juny, procurem combinar reflexions de contingut teòric o fonamental, amb anàlisis de problemes jurídics més concrets i d’ordre pràctica, alguns d’ells d’estricta actualitat. En aquest sentit, a la sessió del mes d'octubre es va tractar el conflicte d’interessos i transparència i el règim jurídic del control intern al sector públic; i el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local.
Des de la Federació de Municipis de Catalunya subratllem aquesta acció formativa, que enguany arriba al seu 30è aniversari, i posem en relleu el seu interès i la seva utilitat per als milers de juristes que s'hi han inscrit fins ara. La programació d'aquest curs del SDL 2017-2018 manté l'estructura tradicional en tres blocs d'aportacions: informe d'actualitat jurídica, a primera hora, seguit de dues conferències generals sobre temàtiques previstes des d'ara i, a darrera hora, ?sessions per grups sobre qüestions més d'actualitat. D'entre les temàtiques previstes, destaquem els temes penals, que malauradament tenen una gran incidència en la nostra Administració pública actual, la continuació de l'estudi de la nova legislació de procediment administratiu i les qüestions jurídiques suscitades algunes de les noves necessitats urbanes i de servei públic que han d'afrontar els ajuntaments.