15.11.17 - BARCELONA • Barcelonès

El Pressupost de Barcelona pel 2018 supera el primer tràmit

Miércoles, 15 de Noviembre de 2017

La despesa corrent ha augmentat en 269M€ des de principis de mandat

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona. Foto: alcaldes.eu
La comissió d’Economia i Hisenda aprova inicialment el Pressupost de l’Ajuntament pel 2018, que consolida l’aposta per l’atenció social i reforça el transport públic, que rep 21,2 M€ més de recursos en un sol any
Es preveu un volum total de despesa no financera de 2.643,4 milions d’euros
El total de la inversió, comptant la injecció a la construcció d’habitatge per part del PMH arriba als 482M€
La Comissió d’Economia i Hisenda ha aprovat inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018 amb els vots del grup de Bcomú, les abstencions del Grup Municipal Demòcrata, ERC, PSC i el regidor no adscrit, i amb l’oposició de PP, Cs i CUP.
El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha agraït als grups municipals que “en aquest moment complex en termes polítics es doni la possibilitat de poder discutir la proposta de pressupostos durant les properes setmanes amb calma”. Pisarello s’ha mostrat obert a debatre i incorporar canvis que pugui plantejar l’oposició, partint de la base, ha dit, que hi ha unes línies bàsiques estratègiques, com ara l’aposta per les polítiques socials i pel transport públic de qualitat.
El projecte de Pressupostos per al 2018 manté la tendència creixent registrada durant tot el mandat i preveu un volum total de despesa no financera de 2.643,4 milions d’euros, el que suposa un increment del 2,4% respecte els comptes d’aquest any i 62,9M€ més de recursos disponibles. Es tracta d’una proposta que consolida les polítiques prioritàries del Govern des de l’inici del mandat, adreçades a garantir el benestar i els drets dels ciutadans. En total, la despesa corrent en aquest període s’ha incrementat en total en 269M€, respecte al pressupost inicial 2015.
El pressupost, amb un volum total de despesa no financera de 2.643,4 M€, preveu arribar als 2.210,5 milions d’euros de despesa corrent, el que suposa un augment d’un 2,7% de recursos (+59,1M€). Així mateix, preveu un volum d’inversions per valor de 432,9 milions d’euros, fet que representa un increment d’entorn a l’1%, i 3,8M€ més disponibles respecte al pressupost d’enguany, i amb un reforç i una aposta important per la despesa social i la millora del transport públic.
Continuen creixent les polítiques de medi ambient, serveis socials o transport públic
En concret, en el projecte de Pressupostos 2018 es preveu destinar un total de 408,8 M€ de despesa a medi ambient i benestar comunitari, és a dir al que s’agrupa sota l’epígraf Serveis Urbans, i que inclou neteja viària, abastament d’aigua, o enllumenat públic.
Així mateix es prioritza i consolida la política de serveis socials i promoció social iniciada a principis de mandat que al 2018 arriba als 334,7 milions d’euros i que representa un 15% del total de la despesa corrent. En aquest capítol s’hi inclouen els recursos destinats a l’assistència social primària o a la promoció social per tal d’atendre diversos col·lectius com infància, joventut o persones amb discapacitat.
L’anàlisi de la despesa corrent per polítiques revela una aposta important del govern municipal per promoure la mobilitat sostenible i millorar del transport públic, amb l’expansió de la xarxa de busos de barri o dels carrils bici, així com les transferències a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per finançar el sistema de transport públic. En total es preveu destinar 174,7 M€ a la millora del transport públic, el que suposa un increment de recursos del 14% i de 21,2 milions d’euros disponibles respecte el pressupost vigent.
Així mateix creixen les partides destinades a Cultura, 145,7M€ en total; Habitatge i Urbanisme, 133,4 M€; o Educació que consolida els 121,8 M€ de despesa disponibles enguany.
El projecte de Pressupostos 2018 preveu un creixement destacat de l’epígraf Administració General, que garanteix el compliment del Pla de Recursos Humans, amb un increment de 13,1 M€, l’impuls de la participació ciutadana o les transferències a l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI). Els comptes municipals, així mateix, contemplen mantenir les aportacions als districtes i donen compliment al compromís del Govern de destinar un 0,7% dels recursos municipals a projectes de cooperació.
Pel que fa a les inversions – 432,9M€ en total-, la major part dels recursos es destinaran a la construcció i millora d’equipaments (157,3M€) i al manteniment i arranjament de l’espai públic (144 M€). Pel que fa a Habitatge hi ha en total una inversió prevista de 72,7 milions d’euros, atès que hi ha 49,2 M€ d’execució pròpia aquest 2018 per part del Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH). Això fa que la inversió total, comptant aquesta injecció a la construcció d’habitatge per part del PMH de 50M€, arribi a 482M€.
Entre els projectes més destacats hi ha el manteniment de centres educatius i obres de millora, amb 12 M€; els ajuts a la rehabilitació del parc d’habitatges amb 12,4M€; l’execució del projecte del túnel de la Plaça de les Glòries, dotat amb 10,7M€ o més de 9 M€ destinats a l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) per tirar endavant el Pla de transformació digital de l’administració municipal per millorar la prestació de serveis. La construcció de l’equipament esportiu del Camp de Ferro, l’execució del Pla de Barris a Nou Barris, l’ampliació de la xarxa de carrils bici o la finalització del Mercat de Sant Antoni son algunes de les principals inversions previstes el 2018.
Una proposta que acompleix els grans objectius financers
El pressupostos dóna compliment als principals objectius financers, entre ells no fer dèficit i mantenir una bona liquiditat per tal de poder seguir complint amb el compromís de pagar els proveïdors a 30 dies. L’estalvi brut previst (diferència entre ingressos i despesa corrent) és del 15% del pressupost, fet que implica poder destinar a la inversió 432,9 milions d’euros. Ple que fa a l’endeutament es manté la xifra d’endeutament més baixa des de fa més d’una dècada, de 835,5 milions d’euros, assolida fa dos anys.