01.12.17 - VALLIRANA/CERVELLÓ • Baix Llobregat

Un acord entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Àrea Metropolitana de Barcelona impulsa la millora del sanejament de Vallirana i Cervelló

Viernes, 01 de Diciembre de 2017

S’ha signat un conveni entre les dues entitats per dur a terme la redacció del projecte constructiu per a la reposició del col·lector en alta de la riera de Cervelló afectat per la variant de Vallirana


El col·lector transporta les aigües residuals fins la depuradora de Sant Feliu de Llobregat. Foto: Premsagencat.
L'agència finançarà la redacció del projecte constructiu, mentre que l’AMB s’encarregarà de la redacció
Actualment hi ha onze depuradores a la comarca del Baix Llobregat que garanteixen
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han signat un conveni amb l’objectiu de millorar el sanejament de Vallirana i Cervelló, al Baix Llobregat. L’acord ha servit per articular els mecanismes per dur a terme la redacció del projecte constructiu de reposició del col·lector en alta de la Riera de Cervelló afectat per la variant de Vallirana.
Aquest projecte, contemplat en la planificació hidrològica catalana vigent (2016-21), serà finançat per l’ACA, mentre quer l’AMB durà a terme la redacció del projecte constructiu i la tramitació dels corresponents expedients de contractació.
Sanejament a Catalunya
El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.
A data d'avui les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana. Pel que fa al Baix Llobregat, la comarca compta amb 11 depuradores en servei que depuren les aigües residuals generades pel 95% de la seva població.