04.12.17 - BARCELONA • Barcelonès

Espais d’operadors comercials guanyen pes als mercats municipals

Lunes, 04 de Diciembre de 2017

Tanmateix, també tal com es va apuntar a la Jornada « aquest fet sembla una oportunitat per a la modernització dels mercats, per fer-ne créixer el dinamisme i millorar l’entorn».


Imatge de la presentació. Foto: Diputació de Barcelona.
La presència d’espais d’operadors comercials (36,1%) guanya pes en els mercats municipals en detriment de les parades de productes fresc (25,8%), un fet que com es va apuntar a la Jornada de cloenda dels Cercles de Comparació Intermunicipal de Mercats Municipals i Fires Locals, impulsats per la Diputació de Barcelona, pot comportar el «risc que els mercats perdin la seva essència». 
Així ho demostren l’evolució de les dades de mercats municipals en els darrers 5 anys: l’increment de les accions de dinamització (15,1 per any/mercat); la millora del seu entorn (el 38% es troben en zones vianantitzades); l’increment del nombre d’establiments d’influència per parada oberta (2,3); més tardes obertes (3 tardes per setmana/mercat) i més serveis a la clientela (46%).
Les dades es van donar a conèixer, dimecres, en el marc de Jornada de cloenda dels Cercles de Comparació Intermunicipal de Mercats Municipals i Fires Locals, que va ser inaugurada pel diputat de Comerç, Isaac Albert, qui va destacar «el gran valor d’informació i coneixement que aporten els Cercles», ja que «gràcies a la participació dels municipis participants, es poden aplicar polítiques de millora en el servei de fires i mercats».
A la Jornada es van presentar les dades i els resultats més rellevants de la 11a edició de mercats municipals, on hi van participat 33 municipis; i la 9a edició de fires locals, amb la participació de 37 municipis.
Pel que respecta a les conclusions de la 9a edició dels Cercles de Fires Locals, es va destacar el creixement del nombre d’expositors per cada 1.000 habitants, situant-se en 3,2;  la millor dada de tota la sèrie d’indicadors que comprenen de 2011 a 2016. També és significatiu l’augment del  percentatge de serveis destinats als expositors -64,7%-, i de serveis destinats als visitants -56,4%-. Aquests dos indicadors també són el millor resultat des de 2011.
Per contra, es suspèn en transport públic per accedir a les fires locals: el nombre de línies de transport públic al voltant de la fira es situa en el 4,2; la pitjor dada des de 2011. Pel que fa a places d’aparcament, de les 7,2 de l’any 2015, s’ha passat a 5,4 el 2016.