04.12.17 - BARCELONA • Barcelonès

Aposta per la mediació, a la XXII Trobada de Serveis Municipals de Consum

Lunes, 04 de Diciembre de 2017

La Diputació dóna suport als municipis en la seva tasca per a la defensa del consumidor, a través de les Oficines Municipals d’Informació als  Consumidors (OMIC) -77 municipals i 8 d’abast comarcal-, i per als 224 municipis que no en tenen, a través de les  unitats mòbils de la corporació, que es desplacen pel territori per atendre gratuïtament consultes i reclamacions.


Imatge de la trobada. Foto: Diputació de Barcelona.
Vilassar de Mar ha acollit avui la XXII Trobada de Serveis Municipals de Consum, trobada de responsables dels ens locals de la demarcació de Barcelona en aquesta matèria, organitzada anualment per la Diputació de Barcelona, i que enguany s’ha centrat en el debat sobre la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. La presentació de la jornada ha anat a càrrec de diputada de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, Laura Martínez, l’alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, i la directora de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya, Montserrat Ribera.
Prèviament a la trobada, s’han celebrat dos actes relacionats, l’XI Assemblea de la Xarxa Local de Consum i la IX edició del Cercle Intermunicipal de les OMIC (Oficines Municipals d’Informació als Consumidors), en què s’han presentat resultats del 2016. 
La resolució alternativa de litigis en matèria de consum afecta directament els serveis públics de consum amb l’aprovació de la llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/U, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a aquesta resolució alternativa.
Els serveis públics tenen com a sistemes alternatius de resolució de conflictes la mediació i l’arbitratge, en aquest darrer cas si compten amb una junta arbitral de consum. Per aquest motiu, en l’Assemblea que s’ha desenvolupat a primera hora de la jornada s’ha aprovat un manifest en què els membres d’aquesta aposten per l’impuls de la mediació de consum com a sistema extrajudicial de resolució de conflictes així com sol·liciten de totes les administracions que es dediquin recursos econòmics i tècnics a l’assoliment d’aquest objectiu.
La Diputació, al costat dels municipis, per la defensa dels consumidors
La Diputació dona suport als municipis en la seva tasca per a la defensa del consumidor, a través de les Oficines Municipals d’Informació als  Consumidors (OMIC) -77 municipals i 8 d’abast comarcal-, i per als 224 municipis que no en tenen, a través de les  unitats mòbils de la corporació, que es desplacen pel territori per atendre gratuïtament consultes i reclamacions.
En els darrers mesos, els serveis públics de consum han vist incrementades les consultes pel gran volum de persones consumidores que s’hi han adreçat per informar-se dels seus drets respecte a les clàusules abusives dels bancs, especialment les clàusules terra.
Acompanyament en les reclamacions per les clàusules terra
Per atendre aquesta demanda, la corporació ha desplegat mitjans intensificant la formació específica als tècnics dels serveis de consum i ha contractat les associacions de consumidors més representatives per fer xerrades i tallers arreu del territori.
I com a acció més notable, la Diputació ha proporcionat durant aquest segon semestre de l’any  assessorament personalitzat i gratuït en aquest tema per part de lletrats, a través dels serveis públics de consum, a tota la demarcació. Aquesta acció ha partit de la signatura de convenis amb els col·legis d’advocats de Barcelona, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Vic i  Granollers. Els lletrats es traslladen a 76 Serveis Públics de Consum per prestar atenció personalitzada, especialitzada i gratuïta durant gairebé 1.000 hores al mes. En aquestes trobades, els consumidors també reben informació específica en relació a la justícia gratuïta si decideixen acudir a la via judicial.