05.12.17 - VILA-SECA • Tarragonès

L’Ajuntament de Vila-seca aprova un pressupost per a l’any 2018 de 31 milions d’euros

Martes, 05 de Diciembre de 2017

Es prioritza un any més la inserció laboral, la formació i la lluita per a l’ocupació i com a gran inversió destaca el projecte del Celler Noucentista

Aquest vespre, el plenari municipal de Vila-seca aprovarà el pressupost de l’Ajuntament de Vila-seca per a l’any 2018. En concret, i a proposta de la regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, s’ aprova el pressupost municipal per un total de 30,98 milions d’euros i que un cop consolidat, amb la incorporació del Patronat Municipal de Música i del Patronat Municipal de Turisme apuja a un total de 31,46 milions d’euros.Cal recordar la major part del creixement del pressupost municipal (un 13,9%), correspon al capítol d’inversions amb l’inici de la restauració del Celler Noucentista, un gran macro projecte de promoció turística  i d’activació cívica i cultural pel municipi de Vila-seca. 
Tal i com recull la memòria del pressupost, els trets més rellevants són els següents:
1) Els  serveis municipals d’ocupació mantenen les seves prioritats en la lluita contra la precarietat laboral i en la protecció dels col·lectius més vulnerables, amb incentivació a les contractacions de llarga durada i la contractació indefinida. S’incentivarà molt especialment la contractació de majors de 45 anys.
2) Es mantindran els esforços en suport a l’autoocupació per emprenedors, que han donat molt bon resultat en els darrers anys. 
3) Es remodela i reforça extraordinàriament l’Àrea Bàsica de Serveis Socials i es posa en funcionament el Servei d’Intervenció Socioeducativa per a una major atenció a la població escolar.
4) Es prioritza la gran inversió en la restauració del Celler Noucentista com un element d’atracció turístic i que està cofinançat pel programa FEDER.
5) Es continuaran amb les inversions per tal de millorar l’accessibilitat a tots nivells per les persones amb mobilitat reduïda (tan bon punt es disposi dels romanents de tresoreria d’anys anteriors). D’una banda, s’actuarà en l’espai públic, amb la continuació i increment de les inversions en l’eliminació de barreres arquitectòniques, cercant l’objectiu de la ciutat 100% accessible. En segon lloc,  es mantindrà la  línia d’ajuts a la rehabilitació i millora de l’habitabilitat i l’accessibilitat d’edificis amb la subvenció a la instal·lació d’ascensors facilitant  ajuts que poden arribar al 80% del cost total.
6) Es manté la  congelació de les ordenances fiscals, com ha succeït des de l’any 2009 (excepció només del 2012) i es mantenen les mesures per facilitar el pagament dels tributs municipals mitjançant el fraccionament de rebuts, a més de la possibilitat d’aplicar un tractament individualitzat de fraccionament per aquells contribuents que ho sol·licitin. Es generalitzen les bonificacions d’IBI a les famílies nombroses i monoparentals i s’afegeix també un ampli ventall de bonificacions en l’accés a les llars d’infants en funció de la renda familiar i bonificacions addicionals pera famílies monoparentals pels ensenyaments de música.