07.12.17 - HOSPITALET DE LLOBREGAT • Barcelonès

Lliurat a l’Hospitalet de Llobregat el Pla de mobilitat urbana sostenible

Jueves, 07 de Diciembre de 2017

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat el Pla de mobilitat urbana, un document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible del municipi.


Moment de la reunió. Foto: Diputació de Barcelona.
El treball ha estat lliurat pel diputat d’infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, al segon tinent d’alcalde, Josep Maria Garcia Mompel. 
La redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMU) té per objecte la elaboració d’una proposta de mesures per potenciar la mobilitat sostenible i segura d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria. Bàsicament, els objectis del PMU es sintetitzen en la formulació d’un programa d’actuacions amb les fases d’implementació i costos i la proposta de creació d’una comissió de seguiment, així com en la definició d’uns indicadors per avaluar el grau d’aplicació de les propostes.
Aquest document manté els objectius del Pla director de referència en el sentit de continuar la tasca d’alliberar espais públics per l’ús dels veïns i a la vegada potenciar la millora del transport públic, establint que les mesures permetin assolir una elevada accessibilitat global pel municipi. Així mateix, el Pla estableix que la mobilitat sigui un factor de creixement social i l'oferta de modes sostenibles, ja sigui a peu, amb bicicleta o amb transport públic, estigui corresposta amb una demanda que els faci sostenibles de veritat.
Tots aquets factors obliguen a que el Pla de mobilitat aprofundeixi en els instruments de la gestió estratègica de l’accessibilitat i exigeix que aquesta sigui eminentment realista i pràctica, administrant amb cura i aprofitant al màxim els recursos existents, i que la seva redacció vingui acompanyada d’una intensa participació a tots els nivells ciutadans.
El procés de redacció del PMU s’ha desenvolupat en diverses fases que han comprès la recollida d’informació, l’anàlisi de l’oferta i la demanda, la caracterització del sistema de mobilitat, la diagnosi participada de la situació actual i futura, l’establiment d’objectius i l’estudi d’alternatives a més de les propostes participades d’actuació, programes i indicadors de seguiment.