10.01.18 - MANRESA • Bages

El govern municipal de Manresa presenta un projecte de pressupost per al 2018 de 86 milions d'euros, un 5,4% més que el 2017, amb més inversió i un marcat accent social

Miércoles, 10 de Enero de 2018

La possibilitat d’accedir a crèdit fa possible un increment de les xifres, que faran possible també un increment de la inversió en projectes (9,4 milions d’euros, un més que l’any passat) i també augments significatius en les partides de serveis socials.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa ha presentat aquest matí la proposta de pressupost municipal per a aquest any, que s’eleva a 86 milions d’euros (la xifra més alta des del 2010). La possibilitat d’accedir a crèdit fa possible un increment de les xifres, que faran possible també un increment de la inversió en projectes (9,4 milions d’euros, un més que l’any passat) i també augments significatius en les partides de serveis socials. La taxa d’endeutament també continua baixant.
 
El govern municipal de l’Ajuntament de Manresa ha elaborat un projecte de pressupost per al 2018 que s'eleva a 86.473.919 euros, un 5.4,%  superior (gairebé 4,5 milions d’euros) als 82.044.61 euros del pressupost aprovat per a l’any 2017. Els detalls de la proposta, que ja s’ha fet arribar als grups municipals i que se sotmetrà a votació en el Ple municipal del proper 25 de gener, els han presentat avui en roda de premsa l’alcalde de Manresa , Valentí Junyent ; el primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme i Llicències; Marc Aloy; i el regidor d'Hisenda i Organització, Josep Maria Sala. Els prop de 6 milions que es preveu demanar en crèdits –una possibilitat que s‘obre pel fet d’haver reduït dràsticament el nivell d’endeutament- permet fer un salt endavant en els números del pressupost.
 
Valentí Junyent ha qualificat el projecte de pressupostos per al 2018 de “positiu” perquè “millorarà la qualitat de vida dels manresans i manresanes i suposarà també una millora global per a la ciutat”. “És un pressupost”, ha dit, “que creix un 5,4% respecte el de l’any passat” i té com aspectes més significatius l’esforç inversor “després de 10 anys de limitacions” i també “el manteniment i el reforç de les partides adreçades a les necessitats socials com ara les beques menjador, els ajuts a habitatge, l’atenció domiciliària i les targetes alimentàries per l’estiu”. En aquest àmbit també ha fet èmfasi especial en la creació de places d’alberg social que s’ubicaran a l’antiga residència de les Germanetes dels Pobres.
 
Pel que fa a l’aspecte inversor, l’alcalde ha destacat diversos projectes per al present exercici, com ara inversió d’1 milió d’euros del Pla de Xoc de millora de l’espai urbà, dels quals hi haurà una dotació de 200.000 euros específicament destinats a la millora dels parcs infantils. Altres actuacions importants seran la inversió d’1 milió d’euros per a la urbanització dela ViaSantIgnasi, la plaça del Remei i entorns; més de 800.000 euros per a reforma de l’Antic Col·legi Sant Ignasi (Museu i Centre d’Acollida de Pelegrins); 200.000 per a la posada al dia del Mercat de Puigmercadal; i 204.000 euros per a la instal·lació de la gesta artificial al camp de futbol del barri Mion-Puigberenguer.
 
L’alcalde ha reconegut que “no ha estat fàcil quadrar el pressupost”, unes dificultats provocades estrictament per les circumstàncies econòmiques del moment, que han hagut de fer compatible l’augment de la despesa amb la caiguda d’alguns ingressos com “el descens de recursos del Pla Xarxa dela Diputació, la caiguda de la recaptació de l’impost de plusvàlues o el retrocés en l’apartat de venda de patrimoni municipal”. Tot i les dificultats, la valoració “és positiva, i cal agrair la predisposició i la comprensió dels regidors de l’equip de govern que en un exercici de solidaritat i de responsabilitat han limitat algunes de les seves propostes de despesa per al proper exercici”.
 
Per la seva banda, el primer tinent d’alcalde, Marc Aloy, també ha reconegut que aquest pressupost han tingut “un encaix més costós” a causa dels recursos més limitats i degut també “a la gran quantitat de projectes que les regidories tenen sobre la taula, fruit de la bona feina tècnica i política”. Tot i això, el primer tinent d’alcalde ha manifestat que “és un bon pressupost en el seu conjunt”. 
 
Aloy ha subratllat l’esforç que es fa per reforçar les polítiques socials, d’habitatge, d’ocupació i el pla d’inversions, que enguany tindrà una xifra rècord en els darrers mandats. Per al regidor, és un pressupost que “millorarà la qualitat de vida dels ciutadans i contribuirà a fer una ciutat més amable, més culta i més cohesionada socialment”.
 
Al seu torn , Josep Maria Sala, que anat desglossant de forma molt detallada les principals dades del projecte de pressupostos, ha manifestat que el pressupost per al 2018 “és equilibrat i posa l’èmfasi en incrementar la resposta a les demandes socials dels ciutadans i  millorar  l’espai urbà”.
 
El regidor d’Hisenda ha destacat que, després d’anys de dificultats financeres, en aquests moments “no tenim dèficit i estem pagant als proveïdors per sota dels 60 dies de mitjana, la xifra més positiva dels últims exercicis, i que mantindrem aquest 2018”. Així mateix, ha destacat el fet l’Ajuntament de Manresa ha situat l’índex d’endeutament en el 63,44% (l’any passat era del 78,75%) i l’ha situat en 44 milions d’euros. Si es tenen en compte tots els consorcis i les empreses municipals, l’endeutament ha baixat al 77,32% (l’any passat era del 90’8%), “una dada molt positiva que els propers mesos baixarà per sota del 75%, i que demostra  els esforços dels darrers anys han donat els seus fruits,  i que ens deixa en una situació de certa comoditat cap el futur”, ha assegurat Sala.
 
Projecte de pressupost 2018
 
El pressupost de l’Ajuntament de Manresa per al 2018 és de 86.473.919 euros, un 5,40% (+4.428.958 euros) superior als 82.044.961 euros de l’any 2017.
 
INGRESSOS
 • La pujada global de prop de 4,4 milions d’euros  s’explica en bona part per l’increment de la recaptació per ordenances fiscals (1,6 milions d’euros) i per la pujada de la xifra d’endeutament, per un import 5 milions d’euros superior a l’any anterior.
 • Les taxes i altres ingressos creixen prop d’un 9%. D’acord amb la modificació de les ordenances fiscals aprovada, la majoria de taxes i impostos tenen un increment del 2,5% aquest 2018, per compensar el descens d’ingressos ocasionat pel canvi normatiu respecte l’aplicació de les plusvàlues. L’IAE es manté i continua per sota de poblacions de mida similar a Manresa.
 
 • Destaca la davallada en alienació d’inversions reals (-83%) pel descens previst en venda de patrimoni.
 • Fort descens de les transferències de capital, principalment pel fet que els diners provinents Pla Xarxa dela Diputació de Barcelona, a 4 anys (2015-19), es van concentrar a les primeres anualitats.
 
 • L’índex  d’endeutament per sota del 75% permet un endeutament previst superior als 6 milions d’euros.

DESPESES


 
 • En el capítol de personal, s’ha previst l’increment  que s’estima que s’aprovarà a la llei de pressupostos, d’un 1,5% fix per a tots els treballadors de l’administració pública, més un variable del 0,54% en funció de l’índex de creixement. A més, s’hi ha d’afegir l’increment dels costos del pla de carrera i els triennis, i també un augment dels plans d’ocupació (198.436 euros més).
 • L’aportació als plans d’ocupació suma 4.128.010 euros (l’any passat van ser 4.003.240).
 • En despeses corrents, es manté la despesa prevista en actuacions de manteniment de la via pública i edificis municipals.
 • Manresa és aquest any Capital de la Cultura Catalana i es destinen 400.000 euros a aquest projecte.
 • El descens de les despeses financeres (-10,22%, que se suma al 17% de baixada de l’any anterior) és producte de la reducció del deute, en un context de manteniment dels tipus d’interès baixos.
 • De les transferències corrents destaca molt especialment les partides de serveis socials:
 • Increment a l’atenció en emergència habitacional, amb una nova partida de 84.000 euros.
 • Beques menjador: Increment en 10.000 euros de la partida, que arriba a 180.000 euros. Es tracta d’una partida oberta: es dóna cobertura a TOTS els infants que pateixen una situació de risc social a la ciutat.
 • Increment dels ajuts a l’habitatge (gairebé 50.000 euros més, fins a prop de 170.000).
 • Augment de l’atenció domiciliària (60.000 euros més, s’arriba a 756.000 euros).
 • Fort increment de import dedicat a les targetes alimentàries d’estiu que gestiona Creu Roja (de13.000 a 50.000 euros).
 • De les partides destinades a inversió (cap. 6 i 7) sumen 9,39 M € (en conjunt pugen prop d’1 milió d’euros):
 
2,2 M€ - Sentències
1,1 M€ - Urbanització via St Ignasi, plaça Remei i entorns
1 M€ - Pla de xoc per a la millora de l’espai urbà, amb una atenció especial als parcs infantils (200.000 €)
825.000 € - Obres Antic Col·legi St Ignasi
500.000 € - Forum, per a compra de patrimoni
353.000 € - Enderrocs
250.000 - Plaça Simeó Selga
204.000 € - Camp de futbol municipal de Mion-Puigberenguer
200.000 € - Mercat de Puigmercadal
 
 
 • De l’increment en passius financers prové de la pujada en la devolució de principal de préstecs, sobretot per la incidència del préstec de legislatura que es va demanar en el tancament comptable de l’any 2016.