10.01.18 - BARCELONA • Barcelonès

Catalunya tanca 2017 amb 19,1 milions de turistes estrangers, un 5,5% més que l'any anterior

Jueves, 11 de Enero de 2018

La despesa del turisme estranger superaria els 19.000 milions d’euros, amb 1.584 milions d’euros més que l’any anterior (9,1%).

La Direcció General de Turisme ha realitzat el tancament estadístic de les dades de turisme de l’any 2017 a Catalunya. Segons aquestes primeres dades de balanç, l’any 2017 Catalunya ha rebut 19,1 milions de turistes estrangers, un 5,5% més que l’any 2016, que han generat una despesa de 19.050,5 milions d’euros (un 9,1% més que l’any anterior). Aquestes xifres suposen uns ingressos de 1.584 milions d’euros més que l’exercici passat.
 
 
*Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Frontur/EGATUR de l’INE fins el mes de novembre. Les dades del mes de desembre s’han estimat aplicant a cada xifra el descens més elevat en el darrer trimestre de l’any de cada paràmetre.
 
El director general de Turisme, Octavi Bono, ha declarat que “el fet que haguem crescut més en ingressos que en nombre de turistes indica que estem consolidant un model turístic de Catalunya més sostenible i competitiu, tal i com estableix el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya”.
 
Afluència del turisme estranger per mercats emissors
 
Pel que fa a les arribades dels principals mercats emissors, destaquen els augments dels turistes procedents dels Estats Units d’Amèrica (27,9%) i de Rússia (22,7%), un mercat ja plenament recuperat, així com dels Països Nòrdics (7,3%), dels Països Baixos (6%) i del Regne Unit (4,9%). Com a mercat llunyà cal assenyalar el bon comportament de la resta d’Amèrica, que creix un 24,7%.
 
 
*Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Frontur/EGATUR de l’INE fins el mes de novembre. Les dades del mes de desembre s’han estimat aplicant a cada xifra el descens més elevat en el darrer trimestre de l’any de cada paràmetre.
 
Despesa del turisme estranger per mercats emissors
 
La despesa total del turisme estranger continua creixent durant el 2017 en un 9,1% respecte l’any anterior, fins a superar els 19.000 milions d’euros. Pel que fa als mercats, cal destacar l’increment de la despesa dels turistes procedents dels Estats Units d’Amèrica (32,4%), Països Baixos (23,4%), Rússia (11%), Països Nòrdics (7,6%) i Alemanya (6,6%). I es produeix un bon comportament dels mercats de la resta d’Amèrica i de la resta del món.
 
 
* Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Frontur/EGATUR de l’INE fins el mes de novembre. Les dades del mes de desembre s’han estimat aplicant a cada xifra el descens més elevat en el darrer trimestre de l’any de cada paràmetre.
 
Altres indicadors
 
Segons les primeres dades de la Direcció General de Turisme, les pernoctacions en establiments reglats hotelers i extra hotelers de Catalunya se situarien gairebé als 83 milions, un 4% més que al 2016.
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EOH, EOAC. EOTR, EOAP, EOAL de l'INE fins el mes de novembre. Les dades del mes de desembre s’han estimat aplicant a cada xifra el descens més elevat en el darrer trimestre de l’any de cada paràmetre.
 
En cap cas Catalunya ha perdut el 20% de turisme en el darrer trimestre
 
Octavi Bono ha volgut deixar clar que les dades reals de turisme a Catalunya referents a l’últim trimestre del 2017 desmenteixen una reducció del 20% del turisme: “Hem detectat un alentiment de l’activitat el darrer trimestre però aquest fet es va atenuant mes a mes, i malgrat aquesta alentiment hem tancat un any excel·lent”. Bono ha explicat que “el descens s’ha notat més a Barcelona que a la resta del país i ha tingut més incidència en el producte MICE que el vacacional, però en cap cas amb percentatges del 15% o el 20% que no responen a la realitat de les xifres”.
 
Bono ha afegit que l’afectació no ha estat la mateixa segons el mercat: “el descens ha estat més vinculat als mercats de proximitat que en els llunyans, però amb tot, el resultat global de l’exercici ha estat positiu”.