12.01.18 - BARCELONA • Barcelonès

El Seminari de Dret Local analitza la concessió demanial i els drets de superfície

Viernes, 12 de Enero de 2018

La Federació de Municipis de Catalunya aplega més de 200 electes i tècnics locals en una sessió del Seminari de Dret Local, que està tenint lloc aquest matí, en la que també es parlarà de la metodologia del dret administratiu: les regles de racionalitat per a l'adopció i el control de la decisió administrativa


Imatge de la sessió. Foto: FMC.
Ramon Garcia Albero, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Lleida, ens parlarà sobre les responsabilitats civils i penals dels funcionaris per accions o omissions en el deure d’informar propostes i acords dels òrgans de govern. Per la seva banda, José María Rodríguez de Santiago, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Madrid, serà qui tractarà sobre la metodologia del dret administratiu, concretament sobre les regles de racionalitat per a l’adopció i control de la decisió administrativa.
Com és habitual en el format de cada sessió del Seminari de Dret Local, l'edició del qual va començar el 20 d’octubre de 2017, va continuar amb les sessions de novembre i desembre i finalitzarà el 15 de juny de 2018, just després de les dues conferències generals, es constituiran grups de treball que tractaran sobre qüestions de més d'actualitat.