07.02.18 - BARCELONA • Barcelonès

Aposta decidida pel bon govern al servei dels governs locals de la demarcació de Barcelona

Miércoles, 07 de Febrero de 2018
La Diputació de Barcelona ha publicat un vídeo on mostra les diverses actuacions que la corporació impulsa en matèria de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i, en concret, en l’àmbit del bon govern.
 
L’aposta pel bon govern és una de les àrees d’actuació responsables més destacades del Pla Director d’RSC de la Diputació i també s’inclou dins de Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019 i dona assistència en transparència, accés i reutilització de la informació publica als governs locals.
 


Font: Diputació de Barcelona.

El bon govern és un concepte ampli que es desprèn del concepte d'ètica pública i que es pot resumir com un conjunt de principis, valors, normes i bones pràctiques que han de guiar l'actuació dels alts càrrecs, càrrecs directius i la resta de treballadors del sector públic, amb l'objectiu que les administracions funcionin amb la màxima transparència i ètica pública i que els serveis que presten siguin de qualitat, eficients i útils per a les persones.
 
El Govern Obert, al Catàleg de Serveis
 
A través del programa #DibaOberta, la Diputació fa una aposta pel Govern Obert com a fórmula per recuperar la confiança ciutadana en les institucions i modernitzar la gestió amb dos objectius principals, el desplegament d’un Govern Obert dins de la mateixa corporació, i donar suport als municipis de la demarcació a aplicar el seu.
 
El Catàleg de Serveis 2018 inclou tot un conjunt de recursos relacionats amb aquesta matèria, com és el banc de recursos per a la participació ciutadana, les cartes de serveis, el finançament de l’àmbit de la participació ciutadana, la governança de les TIC, la governança i participació educativa, la planificació i avaluació de polítiques i serveis locals, les plataformes digitals per a la participació ciutadana, la presència institucional a Internet i els projectes de participació ciutadana.
 
Criteris ambientals i socials
 
Una de les accions dutes a terme per la Diputació, i que s’inclouen a la memòria de Responsabilitat Social Corporativa del 2016, és la incorporació de criteris ambientals i socials en els plecs de condicions per a les compres i les contractacions. En aquest àmbit destaca l’adjudicació les obres del projecte executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial; l’acord marc amb un màxim de 3 empreses per al subministrament de carburants per als vehicles; i, contractes d’execució d’obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de persones grans de municipis menors de 300.000 habitants i, del Servei Local de Teleassistència per als municipis menors de 300.000 habitants.
 
En aquesta matèria també cal remarcar els plans d’actuació en matèria d’espais naturals protegits, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació de persones amb especial risc d’exclusió social.