08.02.18  • Baix Empordà

Inversió de tres milions d’euros pel sanejament del Baix Empordà

Jueves, 08 de Febrero de 2018

Colomers, Jafre, Vergés, la Tallada d'Empordà, Tor i Canet de la Tallada (aquest últim incorporat amb la modificació del projecte) es connectaran a la depuradora de l'Escala.

Es reprèn el projecte per construir una xarxa de col·lectors de 18 quilòmetres.

S'evitarà així l'abocament d'aigües residuals al medi hídric.
 
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat el projecte que millorarà el sanejament de les aigües residuals a la comarca del Baix Empordà. Es reprèn així aquesta iniciativa després de modificar el projecte que s'havia redactat inicialment. Es preveu una inversió superior als 3 milions d'euros i que millorarà el sanejament dels nuclis de Colomers, Jafre, Vergés, la Tallada d'Empordà, Tor i Canet de la Tallada (aquest últim incorporat amb la modificació del projecte), els quals es connectaran a la depuradora de l'Escala. La població total de disseny correspon aproximadament a uns 3.700 habitants, que suposa un cabal estimat de 800 m3/dia.

Amb aquests treballs s'evitarà l'abocament d'aigües residuals al medi hídric (concretament al reg del Molí i les seves ramificacions), es millorarà la recollida dels abocaments a Colomers i es durà a terme l'automatització i telecontrol de les estacions de bombament des de la depuradora de l'Escala.
 
Sanejament a CatalunyaEl Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.A data d'avui les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana.